Niedziela Palmowa

Nawrócenie – do it yourself!

NIEDZIELA PALMOWA /Niedziela Męki Pańskiej/ (Łk 19,28-40) Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc:

Czytaj więcej »

Bóg patrzy inaczej…

NIEDZIELA PALMOWA Mt 21, 1-11; Iz 50,4-7; Ps 22; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27, 66 W dzisiejszej liturgii zderzają się dwa wyobrażenia o świecie. Boskie i ludzkie. Uwidaczniają się one w

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
ks. Arkadiusz Lechowski

Tron Chrystusa

NIEDZIELA  PALMOWA Iz 50,4-7 Ps 126 Flp 2,6-11 Łk 23,1-49 W dzisiejszej liturgii zderzają się dwa wyobrażenia o świecie. Boskie i ludzkie. Uwidaczniają się one w dwóch okrzykach: „hosanna Królowi

Czytaj więcej »