niedziela

Ufnie pójść za Nim

V Niedziela Zwykła Łk 5, 1-11 Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące

Czytaj więcej »
Aktualności
ks. Bartek Rajewski

Być szczęśliwym

III Niedziela Adwentu (Łk 3,10-18) Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność,

Czytaj więcej »

O miłowaniu

XXXI Niedziela Zwykła Mk 12,28b-34 Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan

Czytaj więcej »