nawrócenie

Ewangeliarz niedzielny
ks. Andrzej Perzyński

Wewnętrzne Wniebowstąpienie

Ewangeliarz Niedzielny Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Ewangelia (Mt 28, 16-20) Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy

Czytaj więcej »

Nawrócenie – do it yourself!

NIEDZIELA PALMOWA /Niedziela Męki Pańskiej/ (Łk 19,28-40) Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc:

Czytaj więcej »