największe przykazanie

Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Kryterium miłości

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 22, 34-40) Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go

Czytaj więcej »