Nagroda Nobla

Dążąc zostawiamy
Paweł Stachowiak

Olgi Tokarczuk tęsknota za religią

Słuchałem wczoraj noblowskiego wykładu Olgi Tokarczuk. Wiele słów, wiele myśli, głęboka refleksja nad współczesnym światem. Trudno wszystko ująć, trudno wyodrębnić zasadniczy sens. Trzeba głębiej przemyśleć, przeczytać jeszcze raz, a może i częściej.

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
ks. Bartek Rajewski

Emmanuel – Bóg z nami

Uroczystość Objawienia Pańskiego Mt 2, 1-12 Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo

Czytaj więcej »