miłość bliźniego

Ewangeliarz niedzielny
ks. Bartek Rajewski

CZŁOWIEK W MONSTRANCJI

Ewangeliarz na Boże Ciało Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa EWANGELIA: J 6, 51-58. Jezus powiedział do Żydów: “Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten

Czytaj więcej »