miłość

Ewangeliarz niedzielny
Łukasz Benedykt Bilski

Miłość, jedyne kryterium

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 25, 31-46) Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Kryterium miłości

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 22, 34-40) Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go

Czytaj więcej »
Wiara
Michał Rychert

Rozważania o Kościele

W najbliższą niedzielę (29 października), we wszystkich parafiach jest obchodzona rocznic poświęcenia własnego kościoła. Jest to okazja, aby zadumać się nie tylko nad budowlą wzniesioną dla naszych liturgicznych zgromadzeń, ale

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Justyna Nowicka

Tylko miłość przemienia

Ewangeliarz Niedzielny na Święto Przemienienia Pańskiego Mt 17,1-9 Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Justyna Nowicka

Abyśmy żyli

Ewangeliarz Niedzielny Uroczystość Trójcy Świętej J 3, 16-18 Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Miłość możliwa jest

Ewangeliarz Niedzielny Szósta Niedziela Wielkanocna Ewangelia (J 14, 15-21) Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da

Czytaj więcej »