Michaił Gorbaczow

Ewangeliarz niedzielny
ks. Bartek Rajewski

Emmanuel – Bóg z nami

Uroczystość Objawienia Pańskiego Mt 2, 1-12 Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo

Czytaj więcej »