Mahomet

Wiara
Michał Rychert

Mahomet, prorok Jedynego Boga. Spojrzenie z perspektywy chrześcijańskiej

O żadnym z proroków Koran nie pisze z taką czcią, jak o Jezusie. Na kartach Koranu Jego imię pojawia się częściej niż imię proroka Mahometa. Jezus jest uznany za proroka islamu. Szczególne  miejsce zajmuje również Maryja Matka Jezusa. Żadnej innej kobiecie święta księga islamu nie nadaje tak wysokiej rangi, jedna z sur ( sura 19) nosi nawet imię „Myriam”.

Czytaj więcej »