M.A.P.A.

Poruszyć – wzruszyć

M.A.P.A. Mały Atlas Polskiej Animacji jest przedsięwzięciem lubelskiej Galerii Labirynt. Od początku swojego istnienia nobilitującej żywioł awangardy. 8 stycznia spotkanie z dziełami „syntetycznie krzyżującego zmysły, mistycznie przekształcającego zapachy w kolory”

Czytaj więcej »