Łódzki Klub “TP”

Piotr Białkowski

Ekumeniczne rozmowy o Biblii

Zapraszamy na spotkanie wokół książki “Biblia jako miejsce spotkania wyznań chrześcijańskich”, która ukazała się pod koniec 2022 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, a której współredaktorem i współautorem jest nasz klubowicz

Czytaj więcej »