Posted on: 6 lutego 2018 Posted by: Janina Rogolińska-Pieronek Comments: 0
Ks. Andrzej Abdank-Kozubski gościł na spotkaniu Klubu „TP” w Bielsko-Białej.

Słuchajmy papieża Franciszka, który przełamuje schematy. Ks. dr Andrzej Abdank- Kozubski rozpoczął swój wykład w Klubie TP w Bielsku-Białej od tego właśnie stwierdzenia.

Chrystus nikogo od siebie nie odsuwał- uczą ewangeliczne przypowieści. O roli analogii w rozumieniu Ewangelii, o relacji sumienia i prawa i o kształtowaniu sumienia mówił wykładowca- filozof i teolog z Uniwersytetu Śląskiego , odwołując się przede wszystkim do nauczania papieża Franciszka a także do świętego Tomasza, Katechizmu Kościoła Katolickiego  i przepowiadania Słowa Bożego przez współczesnych biskupów.

Nie ukrywał, że nauczaniu papieża stawiają opór sami katolicy a nawet księża, choć to, co mówi papież Franciszek to powrót do źródeł, do samej Ewangelii.

Bogate doświadczenie kapłana jako katechety i spowiednika pozwoliło słuchaczom poznać trudności w formowaniu sumienia,. Pytania i wątpliwości, poszukiwania- to często prowadzi do bardziej świadomego przeżywania chrześcijaństwa. Tego uczy papież i daje przykłady działania zgodnie z sumieniem, nawet jeśli stanowi to odejście od schematu.

Pytania po wykładzie sprowokowały dyskusję o związku między sakramentem pojednania a Eucharystią, ale także o zbawieniu jako Bożym darze. Inspirujące było przywołanie poglądów ojca W.acława  Hryniewicza i węgierskiego teologa – i jezuity Ladislausa Borosa w kontekście wizji piekła i pojęcia grzechu.

Miej odwagę oprzeć się na swoim sumieniu– tą myślą zakończył się wykład   ks. Kozubskiego.

Przy okazji spotkania członkowie Klubu otrzymali zaproszenie na lutowe rekolekcje przy kawie w nieodległym Cieszynie. Organizuje je Stowarzyszenie    Dziedzictwo Św. Jana Sarkandra, z którym współpracuje ks. Andrzej Abdank- Kozubski.

comments

Leave a Comment