Witaj na stronie Stowarzyszenia im. Jerzego Turowicza!

Stowarzyszenie zostało powołane w lutym 2019, by koordynować i wspierać działania lokalnych Klubów “Tygodnika Powszechnego”.

Powołanie instytucji było realizacją postulatu zapisanego w pierwszym projekcie Ogólnopolskiego Klubu “Tygodnika Powszechnego” przedstawionym Redakcji “TP” w listopadzie 2009 r. przez przedstawicieli dwóch pierwszych Klubów “TP” (z Łodzi i Poznania). Stowarzyszenie zostało powołane przez przedstawicieli pięciu najstarszych klubów (Łódź, Poznań, Warszawa, Kraków, Berlin).

Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza

ul. Tomasza Drobnika 49

60-693 Poznań

Adres do korespondencji: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5/58, 61-614 Poznań

REGON: 382566820

NIP: 9721298649

kontakt@klubtygodnika.pl

Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000771392