Zmiany w Stowarzyszeniu im. Turowicza

Weronika Uziak z Klubu “TP” Trójmiasto dołączyła do zarządu Stowarzyszenia im. Jerzego Turowicza obejmując stanowisko Sekretarza. Zmiany zaszły także w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, a zatwierdziło je Walne Zebranie członków, które odbyło się w minioną niedzielę.

Gdańszczanka zastąpiła w zarządzie Bożenę Urbańczyk, która nadal pełnić będzie funkcję zastępczyni Koordynatora Klubu “TP” w Krakowie. Z kolei koordynator krakowskiego Klubu Kazimierz Urbańczyk został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zastępując Joannę Rózgę z Klubu “TP” w Warszawie.

Weronika Uziak rodowita gdańszczanka, jest menedżerem kultury i sternikiem wodnym. Poza Klubami “TP” jest także związana z Dialogami Świętojańskimi.

Kazimierz Urbańczyk jest z zawodu fizykiem, geologiem, górnikiem i informatykiem. Koordynator. W czasie studiów należał do Duszpasterstwa Akademickiego OO. Dominikanów “Beczka” oraz Duszpasterstwa Akademickiego Św. Anny w Krakowie. Na jegoduchowy rozwój mieli wpływ m.in. : Ks. Adam Boniecki MIC , O. Jan Andrzej Kłoczowski OP, O. Augustyn Jankowski OSB,  M. Imelda Adamska OSU.

Obecnie w skład zarządu wchodzą: Marcin Pera (Prezes zarządu), ks. Andrzej Perzyński (wiceprezes zarządu), Weronika Uziak (Sekretarz), Filip Biały (Skarbnik). Natomiast do Komisji Rewizyjnej należą Kazimierz Urbańczyk (przewodniczący komisji), ks. Arkadiusz Lechowski (sekretarz komisji) i Paweł Stachowiak (członek komisji).

Decyzje o kooptacji wyżej wymienionych członków przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną potwierdziło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia im. Jerzego Turowicza, które odbyło się w niedzielę, 20 czerwca w Łodzi. Podczas zebrania podjęto też decyzję o zmianach w Statucie i Regulaminie Stowarzyszenia oraz podjęto decyzję o możliwości przyznania wynagrodzenia Prezesowi Stowarzyszenia w wysokości 1000 zł netto miesięcznie. Walne zebranie zaakceptowało też sprawozdanie finansowe za rok 2020, podjęto decyzje o przeznaczeniu zysku z roku ubiegłego oraz uchwalono budżet na rok 2021.

***

Serdecznie dziękujemy Weronice i Kazimierzowi, że zdecydowali się włączyć w prace zarządu i komisji rewizyjnej.

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!