Zmiana w zarządzie i przenosiny siedziby

Anna Kabat (Klub “TP” Łódź) została nowym członkiem zarządu Stowarzyszenia im. Jerzego Turowicza. Obok zmiany personalnej ostatnie Walne Zebranie podjęło decyzję o przenosinach Stowarzyszenia z Poznania do Krakowa oraz dokonało kosmetycznych zmian w statucie.

W skład zarządu na nową kadencję (2021-2024) obok nowej skarbniczki wybrani zostali piastujący dotychczas te same funkcje Marcin Pera (Klub “TP” Poznań, prezes zarządu), ks. Andrzej Perzyński (Klub “TP” Łódź, wiceprezes zarządu) i Weronika Uziak (Klub “TP” Trójmiasto, sekretarz). Nie zmienił się za to skład komisji rewizyjnej, przewodniczącym pozostał Kazimierz Urbańczyk, który tę funkcję pełni od czerwca br., natomiast funkcjami zamienili się Paweł Stachowiak (Klub “TP” Poznań, obecnie sekretarz, wcześniej członek) i ks. Arkadiusz Lechowski (Klub “TP” Łódź, obecnie członek komisji).

Komisja Rewizyjna 2021-2024: Kazimierz Urbańczyk, Paweł Stachowiak, ks. Arkadiusz Lechowski

Była to także okazja do podziękowania Filipowi Białemu (Klub “TP” Poznań), który pełnił funkcję skarbnika nieprzerwanie od początku istnienia naszego Stowarzyszenia oraz Bożenie Urbańczyk (Klub “TP” Kraków), która była sekretarzem Stowarzyszenia do czerwca br. Warto nadmienić, że także w czerwcu Kazimierz Urbańczyk (Klub “TP” Kraków) zastąpił Joannę Rózgę (Klub “TP” Warszawa) w roli przewodniczącego komisji rewizyjnej – Joanna od niedawna jest Koordynatorką Generalną Klubów “TP”.

Pośród szeregu głosowań Walne Zebranie podjęło decyzję o przyznaniu absolutorium ustępującemu zarządowi i komisji rewizyjnej, a także zmieniło siedzibę Stowarzyszenia. Przenosiny z Poznania do Krakowa związane są z pozyskaniem lokalu przy ul. Pijarskiej, który służy jako siedziba klubowi krakowskiemu, ale jest też naszym wspólnym miejscem.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!