Witaj na stronie Stowarzyszenia im. Jerzego Turowicza

Stowarzyszenie zostało powołane w lutym 2019, by koordynować i wspierać działania lokalnych Klubów “Tygodnika Powszechnego” – jest więc de facto stowarzyszeniem klubowym.

Powołanie instytucji było realizacją postulatu zapisanego w pierwszym projekcie Ogólnopolskiego Klubu “Tygodnika Powszechnego” przedstawionym Redakcji “TP” w listopadzie 2009 r. przez przedstawicieli dwóch pierwszych Klubów “TP” (z Łodzi i Poznania). Stowarzyszenie zostało powołane przez przedstawicieli pięciu najstarszych klubów (Łódź, Poznań, Warszawa, Kraków, Berlin).

Dane Stowarzyszenia

Adres:

ul. Pijarska 5/20

31-015 Kraków

 

Kontakt:

kontakt@klubtygodnika.pl

REGON:

382566820

 

NIP:

972-129-86-49

Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000771392