Posted on: 2 czerwca 2014 Posted by: Mirosław Leszczyk Comments: 0

ks_Malina_ledzinyW czwartkowy wieczór, 20 marca, w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, odbyło się spotkanie otwarte z księdzem Adamem Maliną, proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Hołdunowie (również proboszczem parafii w Katowicach Szopienicach i w Mysłowicach). Wzięło w nim udział blisko 40 osób, przeważnie lędzinian, ale byli też wśród nich między innymi mieszkańcy Kóz koło Bielska Białej (aż 9 osób) czy pracownik Muzeum Miejskiego w Tychach, Agnieszka Szymula. Jeden z kozian, Barłomiej Jurzak, pracownik tamtejszej Izby Historycznej im. Adolfa Zubera, podkreślił, iż nie mogło ich tu zabraknąć. Po pierwsze, ze względu na temat spotkania „Hołdunów – świadomość dziedzictwa i najbliższej przyszłości”, a po drugie z uwagi na osobę prelegenta.  – Przecież z tą dzielnicą Lędzin, a wcześniej samodzielną miejscowością, łączy nas wspólna historia – dodał.

Z ramienia Klubu Tygodnika Powszechnego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim zebranych powitał Bogusław Żogała, inicjator tego spotkania, który podziękował również dyrektor MOK-u, Joannie Figurze, za jego współorganizację i użyczenie sali. Prelekcja ks. A. Maliny miała charakter opowiadania (a częściowo nawet gawędy) bogato ilustrowanego starymi zdjęciami różnych historycznych obiektów bądź ważnych wydarzeń oraz  anegdotami czy opowiastkami i trwała niemalże dwie godziny. Należy zaznaczyć, że spory udział w opowiadaniach k. Maliny mieli też niektórzy słuchacze,  zachęcani wręcz przez niego do wypowiedzi.

Prelegent rozpoczął od informacji, iż po II wojnie światowej zachowało się bardzo mało dokumentów z dawnego archiwum parafii ewangelicko-luterańskiej.  Sporo materiałów na temat tej parafii, ale także dawnego Hołdunowa można jednak odnaleźć w Archiwum Państwowym w Pszczynie. Następnie przypomniał on najważniejsze wydarzenia z dziejów dawnej osady Anhalt, począwszy od jej założenia w 1770 roku, poprzez budowę i rozbudowę kolejnych osiedli (Alt Anhalt, Neu Anhalt), założenie i rozwój parafii, najpierw ewangelicko-reformowanej(kalwińskiej), która w 1830 roku przemianowana została na ewangelicko-augsburską (luterańską), budowę kościoła Trójcy Świętej (konsekrowanego w 1902 roku), a zniszczonego w 1955 roku z powodu szkód górniczych, aż po budowę nowego kościoła ewangelickiego, który został poświęcony w 1986 roku . Prelegent nie omieszkał też odnieść się do obecnej sytuacji mniejszości ewangelickiej, zarówno pod względem religijnym, jak i społecznym, etnicznym czy kulturowym w ramach całej społeczności miasta Lędziny, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności dzielnicy Hołdunów.

Odnotujmy z satysfakcją, że w spotkaniu tym (podobnie jak w spotkaniu z prof. Ryszardem Kaczmarkiem w MBP Lędziny) wzięło udział również kilkoro uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, ponownie z inspiracji nauczycielki historii Danuty Płucieńczak. Jeden z nich, Dawid, zwierzył się –Słuchałem tej prelekcji z rosnącym i zadziwieniem i zainteresowaniem, bowiem  nie sądziłem, że historia dzielnicy Hołdunów jest tak bogata w wydarzenia, ale zarazem tak skomplikowana pod względem religijnym, etnicznym, politycznym czy społecznym. Napawa mnie jednak dużym optymizmem to, że obecnie zgodne współżycie tu ludzi różnej wiary i pochodzenia może stanowić wymowny przykład dla tych, którym trudno jest się pogodzić z ideą ekumenizmu oraz tolerancji religijnej, społecznej bądź etnicznej.

comments

Leave a Comment