Swieccy i dominikanin w Berlinie o argentynskim jezuicie i polskim dominikaninie

Zainspirowani wydarzeniami ostatnich tygodni w Watykanie, a zwłaszcza wyborem nowego papieża członkowie berlińskiego klubu TP zastanawiali się nad ich konsekwencjami dla Kościoła powszechnego oraz kościołów lokalnych w Niemczech i Polsce. Spotkanie odbyło się 10 kwietnia.
Fakt, że wybór konklawe padł na kandydata spoza Europy oceniony został przez dyskutujących jako znak czasu, w którym środek ciężkości katolicyzmu jest właśnie tam, skąd przyszedł kardynał Bergoglio. W trakcie tych rozważań pojawiły się kontrowersje dotyczące odbioru i oceny zamkniętego pontyfikatu Benedykta XVI. Rozmawiano o reakcjach miejscowych mediów oraz osobistych doświadczeniach wywołanych wyborem papieża, znaczeniu jego pierwszych gestów i wyzwaniach jakie stoją przed nim w kontekście nierozwiązanych problemów świata i Kościoła.

Swojej świadomości istnienia i znaczenia problemów w Kościele dał wyraz również o. Ludwik Wiśniewski w opublikowanym w TP liście “Gdzie my jesteśmy”. Podczas naszej rozmowy spróbowano odnieść się do tej analizy. Zbieżność poglądów panowała wobec faktu głębokich podziałów, a właściwie polaryzacji katolików w Polsce i konieczności podjęcia wysiłków ku ich przezwyciężeniu, czy chociażby stworzeniu platformy do spotkania i dialogu. Rozbieżności pojawiły się natomiast w ocenie szans i sposobów realizacji. Z jednej strony wskazywano na niebezpieczeństwo schizmy w przypadku pokusy rozwiązań szybkich i radykalnych, lub realizowanych w oparciu o jedno, określone środowisko. Z drugiej proponowano przeniesienie nierozwiązywalnych podziałów ideologicznych na poziom konstruktywnego działania przez powrót do pracy u podstaw, czyli ewangelizacji w wymiarze jednostkowym i środowiskowym.

Przedłużający i pogłębiający się kryzys w polskim Kościele, a przede wszystkim brak gotowosci hierarchii do debaty o jego istocie i podłożu nie wzbudza zatem pozytywnych nadziei, tak jak wzbudził je rozpoczęty pontyfikat papieża Franciszka. Oto konkluzja naszej rozmowy.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!