Patrzeć twarzą w twarz- po spotkaniu z ks.prof. Alfredem Wierzbickim

„Remedium na lęki jest osobiste zetknięcie się twarzą w twarz”- mówił ks. prof. Alfred Wierzbicki  Karolowi Kleczce w książce „Bóg nie wyklucza”. Spotkanie w bielskim klubie „Tygodnika” z autorem a zarazem bohaterem książki, stało się okazją do rozmowy o Kościele, państwie i- przede wszystkim- o godności człowieka.

Ks. prof. Alfred Wierzbicki staje po stronie pojedynczego człowieka z jego potrzebami i z jego tożsamością. Przywołuje refleksję personalistyczną. Równie ważne jest dla Niego doświadczenie ludzkie z czasów, kiedy odbierano człowiekowi jego własną twarz. Ks.prof. Wierzbicki  podkreśla, jak bardzo niebezpieczna i niszcząca jest taka praktyka społeczna: nie mówić o ludziach, a o ideologii, traktować osoby przedmiotowo, odbierać im godność.

W pytaniach zadawanych w czasie spotkania słychać było troskę o wspólnotę Kościoła, o wiarygodność Kościoła, hierarchów i Papieża.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!