Oblicza starości we współczesnym świecie

klub_tp_logo_berlinPodczas lutowego spotkania członkowie Klubu Tygodnika Powszechnego w Berlinie rozważali różne aspekty starości we współczesnym świecie.

Uznano, że starość jest owocem całego życia, i że kreujemy ją od bardzo młodych lat poprzez decyzje, które podejmujemy (o małżeństwie, studiach, pracy, rodzinie), przez wychowywanie potomstwa, które w starości może stać się dla nas oparciem, przez pracę nad swoimi słabościami, czy wreszcie poprzez godzenie się ze zmianami (biomedycznymi, psychologicznymi, społecznymi), które czekają nas w okresie starości.

Wśród głównych wątków pojawił się jeden dotyczący roli otoczenia w przeżywaniu starości. Podkreślono, że wraz z przemianami społecznymi i odchodzeniem od tradycyjnego modelu rodziny wielopokoleniowej, w której osoby starsze dopełniały swoich lat, obserwujemy, jak zmienia się funkcja opiekuńcza rodziny. Rodzina – co należy podkreślić – nadal czuje się w dużym stopniu odpowiedzialna za opiekę nad seniorami, zarówno w wymiarze fizycznego wsparcia w przypadku choroby czy niesprawności, jak też w towarzyszeniu im oraz zmniejszaniu ich poczucia samotności.

Dodatkowo, w dobie coraz powszechniejszych klubów zainteresowań, uniwersytetów trzeciego wieku, instytucji charytatywnych itp. wsparcie odbywać się może także poprzez zachęcanie do podjęcia pewnej formy aktywności społecznej.

Uczestnicy dyskusji próbowali również odpowiedzieć na pytanie jak Kościół katolicki powinien zachować się wobec faktu starzenia się społeczeństw. Zaproponowano, że mógłby on częściowo przejąć rolę aktywizowania osób starszych, np. przez tworzenie grup o charakterze charytatywnym. Zwrócono jednak uwagę, że zbytnie skupienie się na tej grupie wiekowej przy ograniczonych zasobach duszpasterzy niesie ze sobą ryzyko zaniedbania innych – osób młodych, czy już zaniedbywanych małżeństw. Jako możliwe rozwiązanie wskazano rozwijanie inicjatyw, które tworzyłyby platformę spotkania dla osób w różnym wieku, umożliwiającą dzielenie się doświadczeniami i przeżywaniem wiary.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!