Stosunek do ciała. Złoty środek

Czy ingerencja w nasz wygląd jest problemem etycznym czy estetycznym? – pyta Ignacy Dudkiewicz w rozdziale o stosunku do naszego ciała książki „Uczestniczyć w losie Drugiego”.

 

“Wśród czterech cnót kardynalnych podstawową jest cnota roztropności, a w jej ramach – przywoływana już przez Arystotelesa – zasada złotego środka, wyznaczająca przestrzeń cnoty znajdującą się pomiędzy wadami”-mówi ks. prof. Andrzej Szostek

 

O wolności, granicach i samoświadomości, od małych kroków po ekstremalne skrajności w podejściu do swojego ciała i jego możliwości, porozmawiamy na kolejnym spotkaniu z cyklu
„Wspólne czytanie” w poniedziałek, 25 kwietnia o godz. 20:00

 

Link do spotkania;

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI4NmFlYWEtMDBjZS00NmU3LWEwMWMtZmFlNTc2ZGM5NjUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

 

Rozmowę przygotują i poprowadzą: Barbara Niedźwiedzka i Stanisław Struś

 

 

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!