Rozmowy na 75-lecie. Przegląd 14 spotkań

“Stary” i “Nowy” Tygodnik – przez historię pisma

Michał Okoński i Marcin Żyła to najmłodszy z najstarszych i najstarszy z najmłodszych redaktorów pisma, którzy od razu wprowadzili nas w atmosferę Wiślnej 12. W Tygodniku ludzie przychodzą i sami znajdują sobie miejsce, mówili, sami się musza tu odnaleźć w atmosferze i sposobie pracy, która najwyraźniej temu sprzyja. To jest chyba największa tajemnica tego pisma, które skupia ludzi wspólnie wydających gazetę, gdzie jedyne co jest obowiązkowe to otwartość, szeroka perspektywa i profesjonalizm, zarówno tematów, jak i podejścia do nich. To praca z bagażem i dorobkiem ludzi, którzy chcieli zawsze coś stworzyć w dobrej woli, odporni wobec własnych i cudzych błędów, w dążeniu i przekonaniu, że robią coś co ma sens, jest słuszne i potrzebne.

https://www.klubtygodnika.pl/rozmowy-na-75-lecie-czesci-1-2-3-4

 

O wierze i Kościele

Na ile katolickim pismem jest „Tygodnik Powszechny”? Tym pytanie rozpoczęła się rozmowa o wierze i Kościele na łamach pisma. Nie musimy się tak dookreślać, mówili zgodnie nasi goście, Zuzanna Radzik i Artur Sporniak, prowadzący dział wiary. Zależy nam na powszechności rozumienia tygodnikowego przekazu. “Tygodnik Powszechny” nie musi spełniać roli formacyjnej w Kościele, natomiast na pewno jest jego zadaniem rozbudzanie pewnej świadomości, otwieranie horyzontów .

https://www.klubtygodnika.pl/rozmowy-na-75-lecie-czesci-1-2-3-4

 

O Świętach w czasie pandemi

Jest wiara i jest religia. Można być religijnym bez wiary i można mieć wiarę bez religii, i może właśnie nadszedł czas zadania sobie pytania; jakimi jesteśmy jako chrześcijanie. O tym jak przeżywamy wiarę w czasach epidemii, o naszych przeżyciach i obawach a także przebudzeniu i odkrywaniu własnej duchowości, mówił ks. Adam Boniecki, redaktor Senior, autor edytoriali ”Tygodnika Powszechnego”. Nic nie będzie tak jak było i my nie będziemy tacy sami. Nasza wiara w potęgę świata wokół nas legła w gruzach. Zaczynamy odkrywać rzeczy proste i wydawałoby się oczywiste, które zaginęły w pędzącym, obojętniejącym świecie

https://www.klubtygodnika.pl/rozmowy-na-75-lecie-czesci-1-2-3-4

 

O wierze I duchowości

Zaistniała szansa wyjścia z Jezusem „do ludzi”, bo zamknęliśmy Go w kościołach, tabernakulum, hostii i teologii. Zacznijmy odkrywać Go w miejscach, gdzie jest, bo jest wszędzie, w uchodźcach, bezdomnych i zagrożonych, i tam, gdzie my jesteśmy. Odnajdujmy Jezusa, który zaskakuje, czytajmy mistyków i poezje mistyczną mówił o. Wacław Oszajca. Żadna tradycja nie jest w pełni w stanie zasymilować prawdę, ich treści są jak symfonia różnych prawd i Bóg chce takiej wielości religii, mówił Piotr Sikora.  Ważna jest  wielość dróg poszukiwania prawdy, różnorodność  duchowego życa i nieobawianiu się niebezpieczeństwa tych poszukiwań.

https://www.klubtygodnika.pl/rozmowy-na-75-lecie-czesci-1-2-3-4

 

Tematyka społeczna w Tygodniku

Tradycja podejmowania tematów ludzi wykluczonych, zapomnianych, samotnych, bezradnych, potrzebujących, zagubionych jest w Tygodniku duża i jak powiedział Przemysław Wilczyński. Dziennikarz przyznał, że najmocniej angażują go tematy socjalne i związane z obyczajowym i systemowym zaniedbaniem ludzi, w jakiś sposób ze społeczeństwa wykluczonych lub pokrzywdzonych i prześladowanych. Dla wielu osób poszkodowanych i cierpiących spotkanie z dziennikarzem i zainteresowanie nie ma w dużej mierze charakteru oczekiwania na interwencje a bardziej jest potrzebą bycia wysłuchanym, możliwości wypowiedzenia się i nadania własnej trudnej sytuacji znamion historii prawdziwej, uwiarygodniania jej, mówiła Anna Goc.

https://www.klubtygodnika.pl/rozmowy-na-75-lecie-tematyka-spoleczna-w-tygodniku/

 

Tygodnik w świecie mediów

Ewelina Burda mówiła o olbrzymiej szansie jaką daje funkcjonowanie w sieci i o rosnącym zainteresowaniu wydaniami internetowym, proporcjonalnym do wydania papierowego. Szczególnie obecnie, w tym trudnym czasie widać jak także  zaplecze internetowe pozwala na utrzymanie płynności przekazu i kontaktu z czytelnikiem. Patryk Stanik poruszył problem ciemnych stronie facebook, gdy trzeba weryfikować fake news, dezinformacje, reagować na hejt będący zjawiskiem niebezpiecznym dla każdego takiego forum. Uważa, że ze względu na komfort i bezpieczeństwo czytelników „TP” których szanuje, należy nieustannie czuwać nad poziom dyskusji i weryfikować informacje szkodliwe.

https://www.klubtygodnika.pl/rozmowy-na-75-lecie-tygodnik-w-swiecie-mediow/

 

Spotkanie z Redaktorem Naczelnym

„Tygodnik” stara się wznieść ponad podziały. Nie obawia się jednak posądzenia o symetryzm, szczególnie w błędnie nad/używanym rozumieniu rozpowszechnionym obecnie w Polsce, a odnoszącym się wyłącznie do podziałów politycznych. Równe traktowanie wszystkich rozmówców to według redaktora naczelnego Piotra Mucharskiego po prostu obiektywizm i profesjonalizm dziennikarski, którego – naszym zdaniem – Tygodnik jest jednym z ostatnich bastionów. Naczelny wyjaśniając swój autorski sposób prowadzenia pisma charakteryzujący się bardziej koordynowaniem a nie przewodzeniem zespołowi, wielokrotnie podkreślił, że wierzy w siłę zespołu a nie jednostki

https://www.klubtygodnika.pl/ciekawsze-niz-wieczor-wyborczy-po-spotkaniu-z-piotrem-mucharskim/

 

Literatura w Tygodniku

Uwielbiam rozmawiać o literaturze, powiedział dyrektor Festiwalu Conrada Grzegorz Jankowicz, trzeba to co się przeczytało „dogadać” dopiero wtedy jest doczytane do końca. Taki jest sens jego Lekcji Czytania, podcastów, spotkań autorskich i rozmów z pisarzami, taki jest filozofia festiwalu krakowskiego. To drugie życie literatury i literaturą, dostępne dla każdego i budujące relacje. Nie ma złych miejsc ani sposobów opowiedzenia historii. Historia jest ważniejsza, ludzie zawsze wracają do przeczytanej, opowiedzianej, zasłyszanej historii mówiła Monika Ochędowska. Każda historia ma swój rytm i strukturę a sposób naszej interakcji ze światem nie ma na to wpływy.

https://www.klubtygodnika.pl/rozmowa-na-75-lecie-literatura-w-tygodniku/

 

Pamięć Karola Wojtyły w Tygodniku

Na spotkaniu z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły ks. Adma Boniecki  mówił jak rewolucyjna była ówcześnie aprobata Wojtyły dla uniwersalistycznej wizji Kościoła wyznawanej przez ludzi „Tygodnika”. Podzielił się wieloma osobistymi wspomnieniami, dzięki którym otrzymaliśmy bezcenną perspektywę świadka i uczestnika czasów gdy  abp Wojtyła związany był z Tygodnikiem Powszechnym. Punkt widzenia red. Artura Sporniaka był bardziej współczesny. Podjął refleksję krytyczną poświęconą problemowi klerykalizmu we współczesnym Kościele i zjawiskom, z którymi musimy się dziś skonfrontować. Podkreślał, że wizja miejsca laikatu w Kościele i roli dziennikarstwa w pismach katolickich, widoczna w poglądach Karola Wojtyły nie jest już wystarczająca.

https://www.klubtygodnika.pl/wojtyla-w-tygodniku-opowiadaja-ks-boniecki-i-sporniak/ 

 

Felietony wTygodniku

Wiem, że skądeś przyszliśmy i siedzimy na ramionach olbrzymów i ja sam często przywołuje ich w swoim pisaniu, powiedział Wojciech Bonowicz odwołując się do felietonowego dziedzictwa pisma, ale też odnajduję własne miejsce w społecznej tematyce by „dobrać się do polskiej duszy”. Dla Anny Dziewit – Meller życie jest częścią i inspiracją pisania i najbardziej szczera jest właśnie w felietonach. W Jej tekstach najważniejsza jest prawda i tego chce się trzymać. Wojciech Bonowicz mówił o złych emocjach, których nie potrafimy przerabiać na twórcza złość i a Anna  Dziewit o gniewie, który może stworzyć dobro.

https://www.klubtygodnika.pl/rozmowy-na-75-lecie-spotkanie-z-anna-dziewit-meller-i-wojciechem-bonowiczem/

 

Dodatki i projekty specjalne

Dodatki to pomysł na poszerzanie horyzontów, poszukiwanie nowych tematów i możliwości ich pełniejszego omówienia, pokazanie ciekawych zdarzeń i ludzi mówiła Maja Kuczmińska. Są częścią projektów specjalnych redakcji i biorą w nich udział wszyscy, w zależności od tematu, własnych zainteresowań i wiedzy.

Dodatki i inne projekty promocyjne są ważnym aspektem popularyzatorskim pisma  powiedział Marta Filipiuk- Michniewicz , takimi też są publikowane podcasty, pomysł redakcji, realizowany z wielką przyjemnością i dbałością, angażujący ponownie wielu redaktorów i pracowników pisma, wrażliwych na ich jakość zarówno merytoryczną jak i techniczną.

https://www.klubtygodnika.pl/rizmowy-na-75-lecie-projekty-specjalne/

 

Nauka w Tygodniku

Dziennikarz profesjonalny nie musi wszystkiego wiedzieć, mówił Michał Kuźmiński, ale musi się dowiedzieć. Ciekawość jest wartością.  Podejmowanie tematów trudnych to odpowiedzialność ich odbiór  społeczny może być brzemienny w skutkach a interpretacja wyrządzać szkodę. Ważne jest pisanie o rzeczach bezinteresownie ciekawych, dodał Łukasz Kwiatek. Mówił on o tym jak współpracuje się z naukowcami i że nigdy nie rezygnuje z tematu, najwyżej z konkretnego teksu, jeśli jest zbyt trudny do celów dziennikarskie jego popularyzacji. Popularyzacja to zdolność tłumaczenia wszystkiego co się da, ale nie bardziej na ile się da, to dla ludzi nauki społeczny obowiązek i możliwość promowania myśli naukowej, mówili nasi rozmówcy.

https://www.klubtygodnika.pl/dzial-nauka-w-tygodniku-powszechnym/

 

Rozmowy w Tygodniku

Dobry wywiad musi być poprzedzony żmudną pracą i zbieraniem informacji o danej osobie, powiedziała Katarzyna Kubisiowska. Lubię przeprowadzać rozmowy w domu rozmówcy, gdzie może poczuć klimat miejsca, zwrócić uwagę na detale tworzące człowieka. W dobrej rozmowie najważniejszy jest człowiek, on jest na pierwszym planie a jego działania są w tle.  Ważne jest formułowania takich pytań mówiła które otwierają człowieka i umożliwiają dobrą rozmowę, mówiła Kalina Błazejowska. Atrakcyjność fabuły nie może  nigdy przekłamywać powiedzianej przez rozmówce prawdy. Czasem tę prawdę zakłóca jednak on sam, przy autoryzacji tekstu, pozbawiając go płynności a nawet najważniejszych elementów.

https://www.klubtygodnika.pl/rozmowy-na-75-lecie-blazejowska-i-kubisiowska-2/

 

 

Wydania specjalne

Nie da się opowiedzieć historii  “Tygodnika Powszechnego” bez odwołania się do tych wszystkich wielkich nazwisk autorów, którzy go tworzyli. Stoimy na  ramionach olbrzymów, ale też na własnych nogach, powiedział Michał Okoński, redaktor “Wydań specjalnych”.  Jesteśmy winni czytelnikom opowieść zarówno o historii pisma, jak i przeniesienie jej w teraźniejszość, mówiła  Maja Kuczmińska, odpowiedzialna za dział promocji  pisma. Świadomość odbioru nadaje sens naszym działaniom. Musimy ocalić z tego okresu wyrzeczeń i próby, który przeżywamy, nowy rodzaj wrażliwości na siebie nawzajem, zachować intensywność relacji i potrzebę kontaktu, niezależnie od sytuacji. Tymi słowami  kończył  jubileuszowe spotkania czasu pandemii Jacek Ślusarczyk, prezes Fundacji Tygodnika Powszechnego

https://www.klubtygodnika.pl/rozmowy-na-75-lecie-wydania-specjalne/

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!