Posted on: 30 października 2018 Posted by: Bożena Ostrowska Comments: 0

Podróżującego samochodem po wschodnich terenach niemieckiego sąsiada zwracają uwagę dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości: Bautzen / Budyšin, Cottbus / Chóśebuz. To oznacza, że jedziemy przez Łużyce, teren od niepamiętnych czasów zamieszkany przez naszych słowiańskich krewniaków. Wstyd powiedzieć, ale przeciętny Polak niewiele wie o Serbołużyczanach. Tymczasem intrygującymi są pytania: jak to się stało, że ta licząca dziś ok. 50 tys. osób słowiańska grupa etniczna wśród niemieckiego żywiołu nie uległa germanizacji, zachowała swój język i obyczaje, kulturową tożsamość? Jaka czeka ich przyszłość, czy rozpłyną się w niemieckim morzu?

O tych sprawach chcemy porozmawiać w zielonogórskim Klubie „Tygodnika Powszechnego”13 listopada. Do rozmowy zaprosiliśmy specjalistów: dr. Petera Schurmanna z Instytutu Serbskiego w Cottbus oraz prof. Tomasza Jaworskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dr. Peter Schurmann jest historykiem, członkiem Instytutu Serbołużyckiego, redaktorem serii wydawniczej „Łużyckie skarby” Muzeum w Cottbus. Jego badania obejmują kulturową i społeczną historię Serbołużyczan oraz świadectwa kultury życia i budownictwa dolnołużyckich Łużyczan.

Prof. Tomasz Jaworski jest prezesem i założycielem Towarzystwa Studiów Łużyckich, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego oraz Macierzy Łużyckiej. Uczestniczy w pracach Sekcji Demografii Historycznej przy Komitecie Nauk Demograficznych PAN. Jest organizatorem interdyscyplinarnych cyklicznych Zielonogórskich Spotkań Demograficznych.

Serdecznie zapraszamy 13 listopada 2018, o godzinie 18.00 do Piekarni Cichej Kobiety w Zielonej Górze, ul. Fabryczna 13. Wstęp wolny.

comments

Leave a Comment