Posted on: 23 stycznia 2019 Posted by: Michał Rychert Comments: 0

„Różnorodność, która ubogaca”, pod tym hasłem 15 stycznia 2019 r., w przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, odbyło się w Słupsku spotkanie ekumeniczne z udziałem przedstawicieli czterech wyznań.

Celem spotkania nie było przeprowadzenie akademickiej dysputy, w której chodziłoby o przekonanie słuchaczy do swoich racji lub o wykazanie oponentom błędu. Zaprosiliśmy duchownych, przedstawicieli różnych wyznań obecnych w Słupsku, aby, w oparciu o fundamentalne dla wiary chrześcijańskiej tematy (nauczanie Jezusa, chrzest, autorytet soborów, Pismo Św. i Tradycja, postać Maryi w przepowiadaniu, znaczenie posługi papieża, ect.), nasi goście dali świadectwo, jak w danym Kościele te prawdy są przeżywane, rozumiane i wyznawane. Chcieliśmy poprzez wspólną refleksję nad dyskutowanymi zagadnieniami najpierw dostrzec bogactwo i różnorodność, która ubogaca, zanim uświadomimy sobie różnice, które dzielą i okradają nas z jedności.


W spotkaniu uczestniczyli: ks. Wojciech Froehlich z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, proboszcz parafii św. Krzyża w Słupsku, ks. Piotr Samulak z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, pastor Zboru Adwentystów w Słupsku, ks. Mariusz Synak, z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Słupsku, oraz ks. Mariusz Rędzian, z Kościoła Rzymskokatolickiego, wikariusz parafii św. Jacka w Słupsku.
Po słowie wprowadzającym i powitaniu gości przez Dorotę Kłos, w tematykę ekumenizmu „Tryptykiem ekumenicznym” wprowadził Michał Rychert, który moderował dyskusję z gośćmi.

comments

Leave a Comment