Posted on: 18 stycznia 2012 Posted by: Anna Kasperek Comments: 0

Debatą na temat szkolnej edukacji religijnej w ubiegłą niedzielę tj. 15 stycznia swoją działalność oficjalnie zainaugurował Krakowski Klub „Tygodnika Powszechnego”. Kontrowersyjny temat spotkania i przewrotnie sformułowany temat: „Sprawdzian z religii – czy w polskiej szkole można się religii oduczyć?”, przyciągnęły do sali krakowskiego Herbewa liczne grono słuchaczy.

Ci, którzy w niedzielny wieczór wybrali Klub „TP”, mieli okazję wysłuchać interesującej wymiany zdań pomiędzy socjologiem, katechetą i dyrektorem szkoły – ujmujących dyskutowane zjawisko z odmiennych perspektyw. Dowodem na aktualność i wagę podjętego przez Klub tematu były liczne głosy i pytania od publiczności oraz komentarze po zakończeniu oficjalnej części debaty. Dyskusję poprowadziła Magdalena Jarosik, absolwentka socjologii i polonistyki, sekretarz krakowskiego Klubu „TP”.

Na postawione w temacie spotkania pytanie nie udało się zebranym gościom jednoznacznie odpowiedzieć. Podniesiono jednak kilka bardzo istotnych kwestii związanych z obecnością lekcji religii w polskich szkołach. Tuż po rozpoczęciu debaty prowadząca spotkanie przybliżyła historię ponownego wprowadzenia religii do szkół oraz jej prawne uwarunkowania, w myśl których m.in. nauka religii prowadzona jest na życzenie rodziców, a za program nauczania religii katolickiej w całości odpowiada Kościół.

Prof. Irena Borowik, socjolog religii, zwróciła uwagę na fakt, że nauka religii w szkole nie może wiązać się z przymusem i uprzedmiotowieniem, co może mieć miejsce, gdy chodzenie na religię jest narzucane odgórnie, a dopiero niechodzenie wiąże się z aktem woli rodziców bądź ucznia.

Reprezentujący „Tygodnik Powszechny” ks. Jacek Prusak, teolog, a zarazem katecheta nie tylko przybliżył ciekawe przykłady z własnej praktyki katechetycznej, podniósł także istotny, zwłaszcza z punktu widzenia katechety, problem więzi pomiędzy nauczycielem a uczniem, od której to zależy skuteczność oddziaływania dydaktycznego oraz wychowawczego.

Ostatni z zaproszonych gości, Piotr Machowski, dyrektor VII Prywatnego L.O. i Prywatnego Gimnazjum Nr 8 w Krakowie, przedstawił funkcjonujące w prowadzonych przez niego szkołach rozwiązanie: obok obowiązkowych lekcji etyki, odbywają się tam nieobowiązkowe lekcje religii katolickiej lub ewangelickiej.

W świetle dyskusji ekspertów jak i głosów padających z sali, szkolne lekcje religii jawią się jako przestrzeń potencjalnych możliwości wychowania, której wypełnienie w dużej mierze zależy od nauczyciela, lecz nie należy zapominać, że swoboda ta obarczona jest dużą odpowiedzialnością.

Relację ze spotkania można też znaleźć w internetowym wydaniu krakowskiej „Gazety Wyborczej”, na stronie:

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,10980224,Klub_Tygodnika__Sprawdzian_z_religii_slabo_zaliczony.html

Autorką zdjęć jest Karolina Czeppe.

comments

Leave a Comment