Posted on: 18 stycznia 2015 Posted by: Anna Rygielska Comments: 0

Debata zatytułowana „Katolik wobec Innego”, mimo iż dotyczyła nie nowego tematu, była interesująca i wielowątkowa. Paneliści rozpoczęli od rozmowy o lęku przed innością – jego źródłach, przejawach i sposobach przekraczania. Ważnym było przypomnienie, że rodzimy się z tendencją do kategoryzacji na „swoich” i „innych/obcych” oraz że później, przez wiele lat i nie bez trudu, uczymy się wyjść poza ten mechanizm.

W otwieraniu się na innych również korzystamy z zasobów natury – z naszej tęsknoty do miłości, fascynacji innością i zdolności do empatii, którą z czasem możemy obejmować coraz szersze kręgi osób. Cennym było przypomnienie, że religia może zarówno dostarczać różnic do tworzenia kategorii inny/obcy i być używana do uzasadniania wrogości, jak i wspierać nas w jej pokonywaniu. Fascynującym było też to, że paneliści nie tylko opowiedzieli o powyższych zjawiskach na poziomie teorii i przykładów, ale że również między nimi ujawniły się istotne, nie dające się łatwo znieść różnice, które zaowocowały rosnącym napięciem…

comments

Leave a Comment