Przestrzeń spotkania: Pościsz?

Dwa tygodnie temu rozpoczął się Wielki Post – czas szczególny. Czy na pewno? Zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że obyczaje postne ulegają zmianie.
Czym więc jest dziś dla nas Wielki Post? Czy rzeczywiście traktujemy ów czas wyjątkowo? Czy ten czas rzeczywiście przygotowuje nas do świąt Zmartwychwstania? Na ile poważnie traktujemy kwestię postnej jałmużny?
O tym porozmawiamy podczas kolejnej Przestrzeni Spotkania, która już we wtorek, 2 marca o godz. 20.30
Do zobaczenia!

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzllYjJkYjQtZDAwOC00N2VlLThlOTItYmEyZDU3MTkwOTMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2253ed42e2-805f-4b9b-9da2-fa13d5539019%22%7d

Autor

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!