Posted on: 23 lutego 2019 Posted by: Joanna Rózga Comments: 0

„Przesilona wątpliwość” to zbiór esejów Sebastiana Dudy, w którym autor mierzy się z pytaniami, czy naprawdę sztuce współczesnej i religii jest „nie po drodze”, nieuzasadnione cierpienie bywa wielką przeszkodą dla wiary, a wątpienie może być niezdolnością zmierzenia się z teologicznym sensem.

„W swoich esejach Sebastian Duda podejmuje interpretację wybranych dzieł literackich, w których szuka odpowiedzi na intrygujące go pytania teologiczne. Uważnie czyta Miłosza, Leśmiana i Białoszewskiego, wnika w głąb wątpliwości nękających Jerzego Nowosielskiego, zajmuje swoją pozycję wobec okrzyku, który Dostojewski włożył w usta Iwana Karamazowa: „Zwracam Bogu bilet!”. Polemizuje też z interpretacjami, w których dzieła Tolkiena i Lewisa odczytuje się w duchu chrześcijańskim – dostrzega w nich raczej gnozę. Książka Dudy przynosi też istotną refleksję na temat utraty poczucia duchowości we współczesnym świecie”. (cyt. za Wydawnictwem Więź)

Klub „Tygodnika Powszechnego” w Warszawie zaprasza na spotkanie z autorem książki i z Ewą Kiedio, organizowane we współpracy z Wydawnictwem Więź i Klubem Inteligencji Katolickiej w czwartek, 28 lutego, o godz. 18.00, w sali KIK (II piętro).

 

Nasi Goście:

Sebastian Duda – doktor teologii, filozof, publicysta, wykładowca akademicki. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz religioznawstwo i teologię na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium. Członek redakcji „Więzi” i Zespołu Laboratorium „Więzi”. Ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Wykładowca na podyplomowych studiach gender w Instytucie Badań Literackich PAN. Autor książki „Reformacja. Rewolucja Lutra” oraz kilkuset innych publikacji. W polu jego zainteresowań znajduje się przede wszystkim historia kultury i myśli chrześcijańskiej, literatura, sztuka oraz biblistyka.

Ewa Kiedio – absolwentka filologii polskiej UW, redaktor w kwartalniku i wydawnictwie „Więź”, członkini Zespołu Laboratorium „Więzi”, współzałożycielka internetowego magazynu „Dywiz. Pismo katolickie”. Autorka książki „Osobliwe skutki małżeństwa” (Warszawa 2014) oraz rozmowy rzeki z bp. Michałem Janochą „A piękno świeci w ciemności” (Warszawa 2017). Współautorka zbioru reportaży „Pamięć, która łączy” (Warszawa 2008) i książki „Idźcie, zróbcie raban” (Kraków 2013). Zainteresowanie sztuką rozwijała w ramach Studium Chrześcijańskiego Wschodu przy klasztorze oo. dominikanów na Służewie, Akademii Ikony w warszawskim Muzeum Ikon oraz Studium Wiedzy o Sztuce przy SCEK.

 

Na spotkaniu będzie można kupić książkę w promocyjnej cenie.

comments

Leave a Comment