Posted on: 9 kwietnia 2018 Posted by: Józefa Hennelowa Comments: 0

Z całego serca i jak tylko potrafię dziękuję za wszystkie wyrazy pamięci, życzeń i dobra przesłane mi z okazji imienin, urodzin i świąt wielkanocnych. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile te wszystkie przekazy przyniosły mi radości…

Chciałabym natomiast wyrazić głębokie pragnienie, by żadne wydarzenie (także te, które planuje się w związku z uroczystościami przewidzianymi na 10 kwietnia) przy Grobie Nieznanego Żołnierza i na Placu Zwycięstwa, gdzie w czerwcu 1979 r. Jan Paweł II modlił się, wzywając Ducha Św. do „odnowy oblicza tej ziemi”, nie zostało zakłócone przez jakikolwiek spór, protest, konflikt, nieporozumienie. To by się nie godziło ze względu na samą istotę sprawy.

Do innych tematów (w tym do edytorialu redaktora-seniora z „Tygodnika Powszechnego” nr 15/2018) wrócę za tydzień.

comments

Leave a Comment