Posted on: 20 listopada 2016 Posted by: ks. Andrzej Perzyński Comments: 0

ks_andrzej_perzynski

Uroczystość Chrystusa Króla
(Łk 23,35-43)

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

Problemów związanych z ostatecznym przeznaczeniem człowieka nie rozwiążemy nigdy w sposób zadowalający. Trzeba uczyć się żyć z pytaniami, które przeniesiemy w sobie na drugą stronę życia. „Cząstkowe jest bowiem nasze poznanie” (1 Kor 13,9).

Jest tylko jedno takie miejsce, gdzie Królestwo zaczepione o ziemię w sposób niedoskonały może być zrealizowane w pełni, a tym miejscem jest Królestwo Chrystusa. Królestwo nie z tej ziemi i nie z tego świata. To jest to Królestwo, do którego Jezus obiecał przyjąć nawróconego łotra.

W rzeczywistości chyba każdy/a z nas jest w takiej sytuacji, że nie pozostaje mu nic innego, jak tylko powtórzyć w pokorze tamtą prośbę z Kalwarii: Panie, pamiętaj o mnie, nie zapomnij o mnie wtedy, kiedy przyjdziesz do swego Królestwa. Teraz zaś kiedy nie mogę dostrzec Twojego odkrytego oblicza, kiedy nie mogę dotknąć tego Twojego Królestwa jako widzialnej rzeczywistości, teraz mieszkaj we mnie niewidzialnie, a ze mnie, ze mnie słabego człowieka łaską swoją uczyń wiernego stróża Twojej obecności we mnie, by moje życie mogło się zakończyć obietnica usłyszaną od Ciebie: będziesz ze mną, będziesz ze mną w Królestwie moim.

comments

Leave a Comment