Posted on: 9 maja 2017 Posted by: Kazimierz Urbańczyk Comments: 0

W niedzielę 23 kwietnia odbyło się spotkanie Krakowskiego Klubu „Tygodnika Powszechnego”, Temat spotkania brzmiał: „Promieniowanie – twój wróg czy przyjaciel?”

Gościem spotkania był prof. dr hab. Michał (Michael) Waligórski.
Podczas spotkania przedstawił historię odkryć poszczególnych rodzajów promieniowania ich zastosowania diagnostyczne i terapeutyczne.

Poruszył przypadki awarii w Czarnobylu i w Fukushimie i ocenę ich skutków przez UNSCEAR. Omówił problemy związane z ochroną radiologiczną.

Wiedza na temat promieniowania i jego skutków biologicznych jest w społeczeństwie znikoma (nie tylko w Polsce). Stąd obawy przed promieniowaniem bywają wyolbrzymione. Można rzec, że w społeczeństwach panuje radiofobia. Tymczasem ludzkość od wieków otrzymuje niewielkie dawki promieniowania pochodzącego z naturalnych źródeł w skorupie ziemskiej. Natężenie tego promieniowania jest w różnych rejonach świata rozmaite, od paru do parudziesięciu mSv (milisiwertów).

ICRP „na wszelki wypadek” określił dawki graniczne promieniowania na 1 mSv rocznie ponad tło naturalne. Jest to wartość nierealistyczna, biorąc pod uwagę wysokość tego tła, oraz że efekty kliniczne obserwuje się dopiero powyżej dawki 1000 mSv.

Wydawałoby się, że nic nie szkodzi, jeśli dawka graniczna będzie „nadmiernie bezpieczna”. Jednak po awarii w Fukushimie ewakuowano   z uwagi na ryzyko przekroczenia tej dawki. Ewakuacja okazała się w skutkach groźniejsza niż ewentualne skutki promieniowania i doprowadziła do licznych zgonów, których by nie było, gdyby dawka graniczna była wyższa i ewakuacja zbędna.

Zachęcamy do odsłuchania:
część 1.
część 2.

Gość spotkania – prof. dr hab. Michał (Michael) Waligórski – wybitny autorytet w dziedzinie biologicznych skutków promieniowania jonizującego oraz fizyki medycznej, emerytowany (2016) pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, oraz Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, nadal pracujący na pół etatu.

Ważniejsze z piastowanych przez niego funkcji, to Reprezentant RP w Naukowym Komitecie Narodów Zjednoczonych do spraw Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR), Przedstawiciel RP w Radzie Europejskiego Laboratorium Badań Jądrowych (CERN) w Genewie, Przewodniczący Komitetu Pełnomocnych Przedstawicieli Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja).

W minionych latach m.in. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (2009-2010), Prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (2005–2011), Konsultant krajowy w dziedzinie fizyki medycznej (2011-2016),

Spotkanie prowadził Kazimierz Urbańczyk

Slajd2 Slajd13 Slajd20 Slajd22 Slajd24 Slajd26 Slajd27 Slajd32

comments

Leave a Comment