Posted on: 31 maja 2017 Posted by: Bożena Ostrowska Comments: 0

„Trzeba gromadzić ludzi słuchających argumentów i chętnych do uczenia się także od tych, z którymi pozostaje się w zasadniczym sporze” – słowa te wypowiedziane przez Ks. Józefa Tischnera zainspirowały nas do powołania w kwietniu 2017 r. Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Zielonej Górze.

Pierwsze otwarte spotkanie organizacyjne odbyło się 25 maja 2017 r. Ku naszej wielkiej radości zaproszenie przyjął ksiądz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Andrzej Draguła – dr hab. teologii, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Marcin Pera jako  współzałożyciel i członek Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu oraz inicjator ruchu, przedstawił cele i zasady działania, które będą nam towarzyszyły.

„Tygodnik Powszechny” jako katolickie pismo społeczno – kulturalne kieruje się zasadą dialogu, często zapraszając do debaty na swoich łamach reprezentantów poglądów innych niż katolickie, dlatego też naczelną zasadą, którą będziemy się kierować jest uznanie, że człowiek ma prawo, by zapewniono mu wolność sumienia, szanowano jego przekonania i poglądy.

Podstawowym celem działalności klubu TP jest popularyzacja pisma „Tygodnik Powszechny” w Zielonej Górze i województwie lubuskim. Chcemy, żeby zielonogórski klub  był miejscem spotkań ludzi otwartych i gotowych do dialogu w poczuciu odpowiedzialności za Kościół, lokalną społeczność i losy kraju. Zapraszamy osoby z różnych środowisk, bez względu na wiek, zawód i światopogląd, które w spotkaniach i debatach otwartych dla szerokiej publiczności będą miały możliwość swobodnego wypowiadania się w atmosferze wzajemnego szacunku, życzliwości, otwartości oraz tolerancji. Klub TP jest niezależny, ale jesteśmy gotowi współpracować ze środowiskami, które stawiają sobie podobne cele.

Koordynatorką klubu TP w Zielonej Górze jest Bożena Ostrowska, koordynatorem Konrad Stanglewicz.

Spotkania klubowe odbywać się będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17 miejsce spotkań: Piekarnia Cichej Kobiety na ul. Fabryczna 13 w Zielonej Górze. Zapraszamy członków i sympatyków klubu Tygodnika Powszechnego 6 czerwca 2017 r. o godz. 17.

 

comments

Leave a Comment