Posted on: 7 maja 2014 Posted by: Łukasz Borowiecki Comments: 0

Był prorokiem, księdzem, głębokim myślicielem i wielkim teologiem, ale także Europejczykiem i świadkiem cierpienia.

Tak o świętym Janie Pawle II mówił gość niedzielnego spotkania Krakowskiego Klubu “Tygodnika Powszechnego”, ks. Didier Berthet. Prelegent, superior Seminarium Duchownego w Issy-les-Moulineaux pod Paryżem, opowiadał o tym, w jaki sposób papież Polak był i jest postrzegany we Francji. Perspektywa ogólna była przeplatana osobistymi wyznaniami ks. Berthet. “Urząd papieski przechodzi przez osobisty charyzmat Głowy Kościoła, dzięki czemu każdy kolejny papież może działać zgodnie z właściwym mu charyzmatem dla dobra całego Ludu Bożego”, mówił.

Osobisty stosunek księdze Berthet wyraża dobrze jego résumé.

„Pour ma vie de chrétien, pour ma réponse à l’appel au sacerdoce et pour mon ministère de prêtre, Jean-Paul II fut pour moi une force d’inspiration déterminante. Pleinement homme et pleinement prêtre, il est ce «sportif de Dieu» qui a interpellé ma nation en lui disant: «France, Fille aînée de l’Eglise, qu’as tu fait des promesses de ton baptême?» Il fut le Pape des droits de l’homme et des droits de la Vie, le Pape de l’une et l’autre Europe, l’apôtre infatigable de l’unité des chrétiens et du dialogue des croyants, celui qui n’a jamais cessé de dire à l’Eglise et au monde: «n’ayez pas peur!». Je désire témoigner qu’il fut pour moi un père dans la foi, que son héritage est un trésor inestimable, et son intercession une source de confiance”.

„Jan-Paweł II miał decydujący wpływ na moje życie jako chrześcijanina; był tą siłą inspirującą w chwili odpowiedzi na apel do kapłaństwa i w całej mojej posłudze kapłańskiej. Był w pełni człowiekiem i w pełni księdzem, był tym «Atletą Bożym», ktόry zadał pytanie mojemu narodowi mόwiąc: «Francjo, najstarsza Cόrko Kościoła, co uczyniłaś z Twoimi obietnicami chrzcielnymi?». Był Papieżem praw człowieka i praw Życia, Papieżem jednej i drugiej Europy (dwa płuca), niestrudzonym apostołem jedności chrześcijan i dialogu wierzących, tym, ktόry nigdy nie przestał nawoływać Kościoła i świata: «nie lękajcie się !». Chciałem dać świadectwo, że był dla mnie ojcem w wierze, że spadek po nim jest nieocenionym skarbem a jego wstawiennictwo źrόdłem zaufania” (przekł. :  Aleksandra Chautard).

 

comments

Leave a Comment