Posted on: 26 lipca 2017 Posted by: Marcin Pera Comments: 1

„Tyle razy widziane” i „Wierszopis mówi o malarzach” – na tych dwóch wierszach skupiliśmy się podczas wczorajszego spotkania zatytułowanego „Czytamy Julię Hartwig”, które odbyło się w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek w Poznaniu”.

Po wspomnianych dziełach zmarłej niedawno poetki prowadził nas dr Marcin Telicki z Zakładu Literatury i Kultury Nowoczesnej Instytutu Filologii Polskiej UAM, autor „Poetyckiej antropologii Julii Hartwig” wydanej przez Wydawnictwo Poznańskie. Dr Telicki, wskazując na szerokie możliwości interpretacyjne poezji Julii Hartwig wskazywał na jej (autorki) nieprzeciętną wrażliwość oraz głęboką intymność jej poezji. Wskazywał, że każda kolejna lektura przynosi mu zupełnie nowe myśli związane z przesłaniem, które w swych dziełach poetka zawierała.

Duże, jak na okres wakacyjny zainteresowanie spotkaniem zachęciło nas do zorganizowania kolejnego, które odbędzie się najpewniej jeszcze w tym roku.

Fot. Filip Biały (Klub „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu)

comments

1 people reacted on this

Leave a Comment