Posted on: 6 czerwca 2018 Posted by: Bożena Ostrowska Comments: 1
prof. Z.Kruszewski z klubowiczami (foto.Maciek Gniazdowski)

Wczorajsze spotkanie zakończyło pierwszy rok działalności Klubu „TP” w Zielonej Górze. Mamy się czym pochwalić – zorganizowaliśmy 25 spotkań! Podziękowaliśmy sobie wzajemnie. Pierwszym gościem w naszym Klubie w ubiegłym roku był prof. A. Rzepliński, ten rok zapoczątkował prof. M. Matczak.


Miłą niespodziankę zrobiła nam nasza klubowiczka Beata Halicka, która na spotkanie przyjechała z prof. Zbigniewem Kruszewskim. Cudowna rozmowa zakończyła się przyjęciem przez Pana Profesora zaproszenia do wygłoszenia we wrześniu wykładu dla Klubowiczów. Z okazji zbliżających się 90 urodzin życzymy Panu Profesorowi wszelkiej pomyślności, zdrowia, pogody ducha i do miłego zobaczenia we wrześniu.

prof. Z.Kruszewski i koordynatorzy Klubu „TP” Bożena Ostrowska i Konrad Stanglewicz

 

Prof. Beata Halicka przygotowuje biografię prof. Z.Kruszewskiego. Książka ma się ukazać jeszcze w tym roku. Poniżej zamieszczamy notka biograficzną przygotowaną przez  Panią Halicką.

Profesor Zbigniew Anthony Kruszewski urodził się w 1928 roku w Warszawie i wychował w rodzinie krzewicieli Esperanto oddanych idei wspólnego języka i przełamywania podziałów narodowych. Jako jeden z niewielu już dziś żyjących harcerzy – uczestników powstania warszawskiego – w wieku 16 lat stał się żołnierzem, a brutalna wojna wprowadziła go w dorosłość pokazując świat z jego najokropniejszej strony.Będąc więźniem Stalagu XB w północnych Niemczech, a następnie żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przebywał we Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii dzieląc los tych, którym nie było dane wrócić do rodzinnego kraju. Życie w drodze w poszukiwaniu nowego miejsca dla siebie nauczyło go poruszania się po granicach, stałej konfrontacji z „innymi”, uwrażliwiło na różnice kulturowe i potrzebę tolerancji w stosunku do „obcych”. Decyzja o emigracji do Stanów Zjednoczonych w 1952 roku, studia podjęte na Uniwersytecie Chicagowskim, a następnie praca naukowa pozostawały w stałym związku z doświadczeniami z Europy i przywiązaniem do rodzinnego kraju. Jako temat pracy doktorskiejobrał kwestią granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Prawdopodobnie był pierwszym amerykańskim naukowcem, który udał się w 1959 roku do Polski, aby przeprowadzić badania terenowe na Ziemiach Zachodnich. Badania realizował we współpracy z warszawskim Instytutem Socjologii PAN. Jego książka była pierwszą publikacją naukową na ten temat wydaną w Stanach Zjednoczonych. W zgodzie z duchem paryskiej „Kultury” prof. Kruszewski od dziesięcioleci zabiega o dialog polsko-żydowski oraz o dobre relacje z wschodnimi sąsiadami Polski.Jako profesor politologii w teksańskim El Paso na amerykańsko-meksykańskiej granicy stał się pionierem badań pogranicza, autorem wielu cennych programów badawczych i inicjatyw społecznych mających na celu przełamywanie granic, a także ambasadorem pojednania pomiędzy narodami.

Zbigniew Anthony Kruszewski od wczesnych lat 1950-tych aktywnie uczestniczył w działalności Kongresu Polonii Amerykańskiej angażując się w budowanie mostów pomiędzy polskimi emigrantami a pozostającą pod komunistycznymi rządami ojczyzną. Pełniąc funkcję wiceprezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej odbył liczne podróże do Polski, a także ośrodków polonijnych w świecie, a w szczególności do krajów postsowieckich, wspierając na różne sposoby odradzającą się tam Polonię.Osobiste kontakty z politykami i dyplomatami w USA pozwoliły mu skutecznie lobbować na rzecz przyjęcia Polski do NATO.
Począwszy od wczesnych lat 90-tych co roku prowadzi seminaria dla słuchaczy Letniej Szkoły Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. W ubiegłym roku swoją obecność podczas kolejnej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w 2017 roku zaznaczył uczestnicząc w demonstracji przeciwko zawłaszczaniu pamięci o powstaniu przez ugrupowania skrajnie prawicowe, a przemawiając do tłumu przypominał o wartościach wspólnych powstańcom i współczesnym Polakom.

 

 
comments

1 people reacted on this

Leave a Comment