Piszą w „Tygodniku” – Paweł Pieniążek

Reporter, dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”, korespondent z rejonów konfliktu a ostatnio z wojny w Ukrainie. Autor kilku książek, w tym ostatnio wydanej pt. „Opór”, niesamowitego świadectwa o ludziach wplątanych w wojnę. W cyklu „Piszą w  „Tygodniku” porozmawiamy z kolejnym dziennikarzem, o jego drodze na łamy pisma i o tym, jak dziś widzi swoją pracę.

Paweł Pieniążek ma duszę i serce reportera. Nie kryje się z tym, że życie samo pisze mu scenariusz, którego się nie spodziewał. Jak to jest, że tak dobrze się w tym odnajduje, że ma odwagę i wyczucie, które umożliwiają spojrzenie na wojnę z zupełnie innej perspektywy? Jego wrażliwość i uważność na drugiego człowieka  pełna jest obiektywizmu i dziennikarskiej dyscypliny. To trudne i konieczne, by obraz był czytelny i wiarygodny. Jest świetnym obserwatorem, który potrafi przelać swe obserwacje na papier.

Jak czuje się wojenny reporter na łamach „Tygodnika”, jak układa mu się współpraca z pismem i jakie ma plany?  Jaka odreagowuje stres i ciężar swojej pracy? Czy umiałby teraz zaakceptować pracę „przy biurku”?

Na pewno nie uciekniemy od bieżących tematów. Ale to chyba ważna perspektywa dla tego dziennikarza, który przy okazji potrafi pięknie mówić o swojej pracy. Mamy nadzieję, że powie nam wiele o budowaniu relacji z rozmówcą, o roli szczęścia i przypadku i o  poczuciu odpowiedzialności

Spotkanie odbędzie się w środę, 29 marca o godz. 20:00 online

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZjZGJjMjYtYmEyYS00NGU4LTkzYTItY2ExYTc2YTE4MmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

Zapraszamy na rozmowę, którą poprowadzi Agnieszka Dąbrowska z Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Białymstoku.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!