Piszą w „Tygodniku”— Anna Goc

Annę Goc gościliśmy online w cyklu „Rozmowy na 75 lecie”, gdy wraz z Przemysławem Wilczyńskim mówili o swoim zaangażowaniu dziennikarskim w tematyce społecznej.

Wtedy była już beneficjentką Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego, dziś jest laureatką 14 Edycji Nagrody.

Jak praca nad książka wpłynęła na Jej pracę w „Tygodniku”- zbieranie materiałów, emocje, podróże? Jak zmienił Ją kontakt z ludźmi niesłyszącymi, ich światem i sama książka? Choć, jak sama mówi, to nie jest ich świat tylko nasz wspólny świat, w którym są ludzie niedosłyszący, inaczej ten świat  odbierający i inaczej się musimy z nimi komunikować.

Książka „Głusza” jest sukcesem od samego jej wydania, jeszcze bez nagród i ocen krytyków. Przemawia do wszystkich, którzy ją czytają, otwiera oczy, porusza. Jest upomnieniem się o prawa do języka, do bycia sobą, do szacunku, do współistnienia na równych zasadach, również w świetle prawa.

Jest książką głęboko humanistyczną i przełomową, kolejnym krokiem w rozwoju naszej społecznej wrażliwości.

Z jej autorką rozmawiać będzie Monika Mellerowska z Klubu w Grudziądzu.

 

Zapraszamy we wtorek, 6 czerwca o godz.  20.00

 

Link do wydarzenia

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcwMzA4MjQtMmM4MC00MzNmLWFiODEtYjdiNGJmNmU4ZDUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

 

.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!