Posted on: 7 listopada 2018 Posted by: Monika Mellerowska Comments: 0

Długo czekaliśmy na sprawozdanie ze spotkań w Klubie „Tygodnika Powszechnego” w Grudziądzu, a to dlatego, że dużo ostatnio się u nas działo!

Zaraz po przyjeździe ze Zjazdu Klubów „TP” w Krakowie spotkaliśmy się, aby zakończyć cykl spotkań i rozmów przy książce „Tischner czyta Katechizm”. Pozostały nam do omówienia zagadnienia wolności, sumienia i sądu ostatecznego. Bogatsi o dyskusje w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie, w których część z nas miała możliwość uczestniczyć, oraz mając nieodłączne podczas rozmów o filozofii ks. Tischnera wsparcie ks. Dariusza, przeszliśmy niczym burza nad różnicą w poczuciu wolności a wolnym wyborem, nad kształtowaniem sumienia (poprzez korzystanie, lub nie, z wolności), dochodząc do stwierdzenia, że lektura i zrozumienie Apokalipsy według św. Jana nie muszą wydać się złe, jeśli nasze sumienie będzie kształtowało się w dobrym kierunku. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że mimo zakończenia lektury książki nie było to nasze ostatnie spotkanie z ks. Tischnerem.

Bogatsi o dyskusje w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie, w których część z nas miała możliwość uczestniczyć oraz mając nieodłączne wsparcie ks. Dariusza rozważaliśmy różnicę między „poczuciem wolności” a „wolnym wyborem”, a także kwestię kształtowania sumienia właśnie poprzez korzystanie (lub nie) z wolności. Na koniec dyskusji doszliśmy do stwierdzenia, że jeśli nasze sumienie będzie kształtowało się w dobrym kierunku, to Sąd Ostateczny, o którym mówi Apokalipsa według św. Jana, nie będzie się nam wydawał tak straszny.

Kolejne spotkanie nawiązywało do czterdziestej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Postanowiliśmy pochylić się nad wspomnieniami o św. Janie Pawle II i nad jego tekstami (kazaniami, fragmentami książek). W małym gronie i w stałym miejscu spotkań, jakim jest Biblioteka Parafialna, mieliśmy te teksty dosłownie na wyciągnięcie ręki. Rozpoczynając od lektury niektórych artykułów i fragmentów tekstów specjalnego wydania „Tygodnika Powszechnego”, pt. „Dał nam siłę” przeszliśmy do fragmentów kazań, katechez i prywatnych zapisków Jana Pawła II. Po czym, każdy z nas opowiedział własną historię doświadczeń z pontyfikatem Jana Pawła II i spuścizną świętego. Tym razem spotkanie nie było długie, choćby dlatego, że tak niewielu z nas w nim uczestniczyło. Mała liczba osób zgromadzonych na tym wspomnieniowym spotkaniu świadczyła o tym, że do wszelkich ważnych wydarzeń czy znaczących osób i ich filozofii podchodzimy zrywami, później szybko o nich zapominając. Nasz wniosek po tym spotkaniu jest taki, aby częściej sięgać do spuścizny Jana Pawła II.

Także Festiwal Conrada stał się okazją do spotkania w Klubie. Tym razem postanowiliśmy zorganizować się nie do końca formalnie i porozmawiać przy filiżance kawy na temat książek nominowanych do Nagrody Conrada i o literaturze w ogóle,  w miejscu, w którym często odbywają się podobne spotkania. Choć nasza próba wytypowania nagrodzonej książki nie była trafiona udało nam się omówić tegoroczny temat przewodni Festiwalu – POP,  szczególnie w kontekście szerzenia kultury w mediach i na spotkaniach podobnych do naszych w Klubie „Tygodnika Powszechnego”.

Ten intensywny czas spotkań pozwolił nam określić, jakie tematy skupiają w naszym klubowym gronie więcej osób, które z nich potrafią wywołać dyskusję i pozostają w nas na dłużej (co widać po tym, jak często do nich wracamy w rozmowach na kolejnych spotkaniach). Zdecydowanie takim spotkaniem była dyskusja wokół książki „Tischner czyta Katechizm”, o której pewnie jeszcze nie raz będziemy rozmawiać.

 

comments

Leave a Comment