Posted on: 12 grudnia 2012 Posted by: Anna Wallentin Comments: 0

Podczas grudniowego spotkania berlińskiego klubu „Tygodnika Powszechnego” dyskusja toczyła się wokół tematu postaw obywatelskich i patriotycznych Polaków. Najwięcej uwagi poświęcono kwestii znaczenia rozwoju „patriotyzmu codzienności”. Zastanawiano się, mając na uwadze perspektywę temporalną, czy poprzez przejawianie postaw prospołecznych, wspieranie inicjatyw środowiska lokalnego i edukację młodego pokolenia, możliwe jest zinternalizowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego. Podjęty temat, poszerzony o kontekst europejski, kontynuowany będzie na kolejnym spotkaniu klubu.

comments

Leave a Comment