Posted on: 30 sierpnia 2016 Posted by: Józefa Hennelowa Comments: 0

tu-i-teraz600

By oderwać się choć na chwilę od przesmutnego spektaklu zgiełku i destrukcji, jaki rozegrał się w niedzielę 28 sierpnia przed Bazyliką Mariacką w Gdańsku, w trakcie mszy pogrzebowej Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, żołnierzy 5. Brygady Wileńskiej AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, zatrzymajmy się przed zdarzeniem, które pociesza i podtrzymuje. To komentarz „Przesiądź się wyżej!”, autorstwa ojca Wacława Oszajcy SJ, do czytań z minionej niedzieli, opublikowany na łamach „Tygodnika Powszechnego” (nr 35/2016). Tekst przynosi wielką pociechę, bo pokazuje Franciszkową wizję Kościoła, zdającą się już znikać z naszej pamięci. Wizja ta nie ma nic wspólnego z władztwem i władzą. Z jednej strony ojciec Oszajca przypomina, że Franciszek, odwiedzając podczas pielgrzymki do Polski jasnogórską twierdzę, ani razu nie nazwał Matki Bożej Królową, lecz mówił o Niej jako o Matce Miłosiernej. Z drugiej strony, autor przywołuje ekumeniczny obraz ostatecznego cierpienia obozowego oraz walk z lat 1939 i 1944, kiedy męczennikami byli także kapłani innych, niż katolickie, Kościołów chrześcijańskich. Chciałoby się nauczyć tego tekstu na pamięć. Tak bardzo dodaje siły i optymizmu – wbrew wszystkiemu.

comments

Leave a Comment