Opinie

Miejsce wymiany myśli w kwestiach bieżących. Publikują nie tylko członkowie klubów.

Aktualności
Barbara Niedźwiedzka

Co mówi COVID-19?

Niesiesz Panie ocalenie ludziom i zwierzętom (Ps 36, 7) Autentyczne człowieczeństwo, które zachęca do nowej syntezy, zdaje się istnieć pośród cywilizacji technologicznej, niemal niezauważalnie, jak mgła, która przenika pod zamkniętymi

Czytaj więcej »

Uprawiać dialog

Najogólniej rzecz ujmując – osobiście jestem za kultem wartości. I przeciw relatywizmowi. Zarazem jednak nie traktuję życia jako klatki przez wartości zamykanej. Wartości nie można traktować jak krat! Uważam je za okna szeroko otwarte na zmieniający się świat z którym winny być one bezustannie konfrontowane.

Czytaj więcej »

Dylemat miejsca światopoglądowego

W II połowie XX wieku pojawia się zjawisko Kościoła otwartego i Kościoła zamkniętego. Ten ostatni dominował przez wieki, od czasów Konstantyna Wielkiego. Zaczął jednak kruszeć z chwilą upadku Państwa Kościelnego, czyli w okolicach 1870 roku. Cechował go w istotny sposób wrodzony konserwatyzm i tradycjonalizm, stałe, wieloletnie opóźnienie czasowe w rozumieniu nowych zjawisk w nauce, polityce i społeczeństwie oraz dążenie do wpływu na władze polityczną.

Czytaj więcej »
Nasz wspólny dom
Redakcja

Wielki Post z Encykliką Laudato si’

Post powinien być dla chrześcijan czasem przemiany duchowej, nawrócenia. Ogłoszona w 2015 roku encyklika „Laudato si” papieża Franciszka, z każdym rokiem coraz bardziej aktualna, właśnie teraz wzywa do przemyślenia naszego stosunku do świata, woła o przemianę duchową, o przemianę serca. Dlatego może być ośrodkiem, wokół którego w tym czasie mogą snuć się nasze pokutne myśli, toczyć nasza asceza, inspirować może się nasza dobroczynność.

Czytaj więcej »
Opinie
Paweł Stachowiak

Słowo na „czas zarazy” od prof. Wolff-Powęskiej

Wystarczy otworzyć lodówkę aby wyskoczył koronawirus, co dopiero gdy włączymy telewizor lub wejdziemy do internetu. Może zatem warto w „czasie zarazy” poczytać coś, co przywraca naturalny porządek rzeczy, może „Dżumę” Camusa, którą zaczęli się nagle na nowo zaczytywać Francuzi, a może tekst prof. Anny Wolff Powęskiej, jednej z najwybitniejszych polskich autorytetów naukowych, autorki znakomitych książek, a jednocześnie, jakże dziś rzadko spotykanej, przedstawicielki polskiej inteligencji, tej która uważa za swą misję działanie w sferze publicznej, dzielenie się swą wiedzą i doświadczeniem, nieunikanie zaangażowania w sprawy aktualne.

Czytaj więcej »
Aktualności
Konrad Stanowicz

Plakat w katedrze

  Zapowiadające wspólną modlitwę afisze są naturalnym elementem scenografii kościelnych krucht. Niekiedy skutecznie zachęcają do udziału w religijnym wydarzeniu, bywa też, że przechodzimy obok nich obojętnie. Zdarzają się niestety takie,

Czytaj więcej »