Posted on: 28 kwietnia 2018 Posted by: Michał Rychert Comments: 0

Dzielenie się refleksją nad „Ojcze nasz” Franciszka, było okazją czwartego spotkania Klubu „TP” w Słupsku. Te same teksty do każdego z nas przemawiają inaczej, na co innego zwracamy uwagę, co innego jest ważne dla każdego z osobna. Ta różnorodność lektury była szansą na ubogacenie i wzajemne poznanie. Spotkanie prowadził Michał Rychert, udział wzięło 14 klubowiczów.

comments

Leave a Comment