Posted on: 22 marca 2018 Posted by: Michał Rychert Comments: 0

Tematem temat trzeciego spotkania Klubu „TP” w Słupsku był kryzys migracyjny. Gościem spotkania był ks. bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, który nakreślił całą panoramę zagadnienia udzielając odpowiedzi na pytanie o chrześcijańską i humanitarną odpowiedź na kryzys migracyjny.

Spotkanie odbyło się w Bibliotece Miejskiej 21 marca o godz. 17 cieszyło się duzym zainteresowaniem przybyło ok 60 osób. Przewodniczyłniżej podpisany koordynator Klubu, który po wprowadzeniu w tematykę spotkania oddał głos gościowi. Ks. bp Krzysztof Zadarko, „biskup od cudzoziemców” mówił o swoich doświadczeniach. Spotkania z uchodźcami uzmysławiają, że nie chodzi o problem, liczby, zjawiska, ale żywych ludzi, jeżeli wielu jest negatywnie nastawionych do migrantów, to jedną z przyczyn może być fakt, żewielu miało okazji spotkać się z uchodźcami, spojrzeć im w oczy, wysłuchać ich historii. Kryzys migracyjny obnaża głęboką niesprawiedliwość pomiędzy biednym, uwikłanym w wojny południem a bogatą i zasobną północą. Wojny kiedyś ustaną, ale problem globalnej niesprawiedliwości pozostanie, generując kolejne fale migracji, stwierdził bp. Zadarko. Pomimo, że w Polsce szczycimy naszą gościnnością, to jednak wydaje się, ze jest ona dość selektywna, co więcej, nie mieliśmy w naszej ostatniej historii doświadczeń spotkania z obcymi. O ile kraje zachodu od dziesięcioleci uczą się żyć w pluralistycznym kulturowo społeczeństwie, my żyjemy w społeczeństwie homogenicznym, musimy zatem niejako od początku uczyć się otwartości na ludzi o innej kulturze i religii. Niechęć jaka wciąż się potęguje wokół uchodźców w naszym kraju, nie sprzyja budowaniu struktur organizacyjnych, infrastruktury a przede wszystkim otwartości serc, które są konieczne, aby twórczo włączyć się w rozwiązanie kryzysu migracyjnego. Takie inicjatywy jak korytarze humanitarne wymagają zaangażowania państwa (środków), samorządów (infrastruktury) i otwartości, mówiąc o tym, ks. biskup wspominał, odpowiedź papieża Franciszek na pytanie: czy mamy przyjmować uchodźców, ilu i jak, odpowiedź brzmiała: „na miarę waszych serc”, właśnie w kształtowaniu serc i postaw otwartości ks. biskup widzi zadanie dla siebie i Kościoła.

Temat spotkania „”Obcy u naszych drzwi’ – szansa czy zagrożenie” nawiązywał do tytułu książki Zygmunta Baumana, w której w sposób wnikliwy diagnozuje problematykę migracyjną pełniąc rolę proroka, przemawiającego w imieniu świata. Ocena sytuacji zarysowana przez filozofa i socjologa została uzupełniona głosem biskupa, który w perspektywie wiary chrześcijańskiej udzielił odpowiedzi do jakich postaw jesteśmy wezwani. W ten sposób proroctwo o świecie spotkało się ze Słowem dla świata.

Ks. biskup wskazał na konkretne możliwości przychodzenia z pomocą np. poprzez włączenie się w program”Rodzina Rodzinie” prowadzony przez Caritas Polska. W drugiej części spotkania ks. bp. Zadarko odpowiadał na pytania z sali, Nie obyło się bez burzliwych, krytycznych głosów.

Na zakończenie niżej podpisany, prowadzący spotkanie wręczył ks. biskupowi symboliczny egzemplarz „Tygodnika Powszechnego”, z tekstem („Sodomia niegościnności” nr 50/2017) poświęconym tematyce kryzysu migracyjnego, jako wyraz, że środowisko „Tygodnika Powszechnego” mówi w tej sprawie jednym głosem z Kościołem i papieżem.

comments

Leave a Comment