O świecie w czasie pandemii. Wyznania “zwyrodniałego nauczyciela”

Katowicki Klub “Tygodnika Powszechnego” zaprasza w poniedziałek, 11 stycznia 2021 r. o godz.20.00 na spotkanie z prof.Tadeuszem Sławkiem  p.t.  “O świecie w czasie pandemii. Wyznania “zwyrodniałego nauczyciela””

Spotkanie odbędzie się na platformie Teams. Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjk3M2Y3NDEtN2Y3Zi00ZmNhLWI3MDItYzZhNzVmOTcxMmY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2271ff3060-73cf-46c4-b3ec-a91d637d4586%22%7d

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!