O możliwościach ogona w Kościele

W czasie naszego spotkania chcemy poruszyć kilka ważnych kwestii. Co grozi katolikowi, który „nie słucha” biskupa? Jeśli nie jest on dla niego żadnym autorytetem? Kontestuje jego wiedzę, decyzje? Czy stawia się wtedy poza wspólnotą? W Kongresie Katoliczek i Katolików ścierają się dwie opcje: ewolucji i podporządkowania / uznania hierarchiczności (czyli to jest nasz Kościół i nie damy się z niego wypchnąć biskupom, ale z powodu hierarchiczności musimy z nimi współpracować / podporządkować się, bo inaczej nie będzie Kościoła) oraz bardziej rewolucyjna – to jest nasz Kościół i mamy prawo żądać, żeby podstawowe pisma i tradycji były przestrzegane. A skoro biskupi ich nie przestrzegają, to nie bardzo nam po drodze. To dylematy znacznej części zatroskanych o polski Kościół.
Zapytamy naszego gościa, czy teologicznie jest akceptowalny Kościół obok Kościoła – w kontekście Kongresu KiK i KTP. Czy laikat musi się „nawrócić”, aby móc rozmawiać z hierarchią? Czy może zrobić coś swojego? Niektórzy (również teologowie) twierdzą, że takie ruchy skazane są na coś w rodzaju sekt i w historycznej perspektywie skazują się na marginalizację i wymarcie.
Rozmowę z naszym gościem, Józefem Majewskim, poprowadzi Krzysztof Olszewski.
Spotkanie odbędzie się 20.05 o godz. 19 na platform Teams. Link znajduje się poniżej.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDc0NDY2ZDktNTlhZi00ODFlLTlkZWEtOTZkZjkxZWY1Mjlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%22f037caef-2694-4dd9-b6f7-196f65ad3dea%22%7d

Zapraszamy do dyskusji:)

Józef Majewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, antropolog mediów, doktor habilitowany, teolog, kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Mediów, członek Komitetu Naukowego Instytutu Analiz Społecznych i Dialogu „Laboratorium Więzi”, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Więź”, tłumacz, publicysta, dziennikarz, redaktor, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak”. Autor, współautor, tłumacz i redaktor ponad 40 książek, w tym autor takich prac jak: „Błogosławić mnie będą”. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA; Miłość ukrzyżowana. Nad teologią cierpienia Jana Pawła II; Spór o rozumienie Kościoła. Eklezjologiczne uwarunkowania i perspektywy wielkich debat teologicznych na przełomie XX i XXI wieku; Teologia na rozdrożach; Wstęp do teologii dogmatycznej; Religia – media – mitologia; Fuga przemijania. Słowo o eschatologii Jarosława Iwaszkiewicza; Wiara w trudnych czasach; Kanony śmierci. Słowo o chrystologii „Wariacji goldbergowskich” Jana Sebastiana Bacha; Religia – media – popkultura (razem z Martą Kokoszczyńską). Autor projektów, redaktor prowadzący i współautor Leksykonu wielkich teologów XX/XXI wieku (3 tomy) i podręcznika akademickiego Dogmatyka (6 tomów). Publikował na łamach takich czasopism jak: „Bliza”, „Diagonali”, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, „Herder Korrespondenz”, „Horyzonty Wychowania”, „Karto-Teka Gdańska”, „Littera Antiqua”, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, „Przegląd Powszechny”, „Przegląd Religioznawczy”, „Salvatoris Mater”, „Sensus Historiae”, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, „Studia Paedagogica Ignatiana”, „Studia Theologica Varsaviensia”, „Theological Research”, „Twórczość”, „Universitas Gedanensis”, „W drodze”, „Więź”, „Znak”, „Życie Duchowe”. W przygotowaniu książka Krzyż Jezusa i ślepy Amor. Teologia instrumentalnych dzieł Jana Sebastiana Bacha (Wydawnictwo słowo/obraz terytoria).

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

O Wspólnocie Indywidualności

Tworzymy przestrzeń do spotkania i rozmowy młodych członków i sympatyków Klubów “Tygodnika Powszechnego”. “Wspólnota indywidualności” to coroczne spotkanie połączone z debatami i warsztatami, podczas których poruszamy najistotniejsze problemy współczesnego świata: od problemów demokracji, aktywności młodych, przez kwestie ekologiczne, aż po równościowe.

W spotkaniu udział może wziąć każdy, komu bliska jest rozmowa i poszukiwanie rozwiązań w atmosferze wzajemnego szacunku. Jedynym ograniczeniem jest wiek (16-40 lat). Nie musisz być członkiem Klubów!

Współorganizator

Kilka zdań o pierwszej edycji

Podczas pierwszej edycji, która odbyła się w pierwszy weekend września w Warszawie spotkało się 25 Klubowiczów z Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Poznania, Wrocławia, Warszawy i Trójmiasta, by rozmawiać i uczyć się od znamienitych gości i siebie nawzajem o demokracji, edukacji, pomocy niepełnosprawnym i bezdomnym, ochronie środowiska. I tak o Białorusi rozmawialiśmy z Małgorzatą Nocuń, o sprawach społecznych z Bartoszem Bartosikiem, ks. Adamem Bonieckim, Martą Titaniec, Mirosławem Wlekłym i Justyną Zorn, a o ekologii z Markiem Józefiakiem. Skutkiem ubiegłorocznej “Wspólnoty…” były spotkania uczestników i wspólne inicjatywy podejmowane m.in. we Wrocławiu i Warszawie.

Organizatorzy wspólnoty:

Joanna Stawiarska - Członkini Klubu
Małgorzata Jasionek - Członkini Klubu
Konrad Stanowicz - Koordynator

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!