O działalności pomocowej Klubów “TP”

„Działania na rzecz wykluczonych i potrzebujących”. Słowa, które są częścią misji Klubów „TP” staramy się wcielać w życie klubowe poprzez różne formy działań pomocowych.  Jedną z takich form jest pomoc osadzonym w ośrodkach detencyjnych (Strzeżone Ośrodki dla Cudzoziemców -SOC). Rozpoczęliśmy ją od zbiórki żywności i ubrań. Pierwsze paczki od Klubów „TP” wysłaliśmy w 2022 r. do Krosna Odrzańskiego. Potem udało Nam się zorganizować kilkanaście Biblii w języku francuskim dla Uchodźców przebywających w Ośrodku Strzeżonym w Białymstoku. 

Przeprowadziliśmy też zbiórkę kul ortopedycznych na rzecz Szpitala w Hajnówce. Tam trafiają uchodźcy, którzy przeskakując przez mur na granicy polsko-białoruskiej łamią sobie nogi i kręgosłupy. Na tym nie poprzestajemy. Organizujemy również spotkania z aktywistami działającymi na granicy polsko-białoruskiej oraz będącymi w bezpośrednim kontakcie z osobami przebywającymi w ośrodkach zamkniętych. Ma to służyć pogłębianiu wiedzy na temat sytuacji Uchodźców przebywających w SOC, zrozumieniu  ich sytuacji prawnej w ramach procedury ubiegania się o status uchodźcy bądź ochrony międzynarodowej oraz poznaniu możliwości jeszcze większego ich wsparcia po wyjściu z ośrodków.