Posted on: 7 stycznia 2019 Posted by: Józefa Hennelowa Comments: 0

W najbliższą niedzielę 13 stycznia będziemy obchodzić w Krakowie jubileusz 95. urodzin Stefana Wilkanowicza – od najdawniejszych lat działacza środowiska Znaku i „Tygodnika Powszechnego”, autora preambuły do naszej obecnej Konstytucji. W jego intencji zostanie odprawiona msza św. w kościele św. Andrzeja Apostoła. Kilka dni później, 17 stycznia, spotkamy się ponownie. Tym razem w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej, gdzie ma się odbyć dyskusja, pt. „Stefan Wilkanowicz – chrześcijanin, obywatel, człowiek pojednania”. Rozmawiać będą: Andrzej Zoll, Tomasz Ponikło i Henryk Woźniakowski. Jestem przekonana, że nie ma sprawy ważniejszej ani tematu bardziej zasługującego na naszą uwagę, niż kwestie, jakie zapowiada ta debata. Sygnalizuje przecież potrzebę odczytywania aktualnych zadań dla Kościoła, które wykraczają daleko poza Kraków, Kościół w Polsce i wszystkie dotychczasowe pontyfikaty.

comments

Leave a Comment