Rozmowy na 75-lecie. Projekty specjalne

„Chwalcie łąki” to najnowszy i wyjątkowy dodatek do ostatniego “Tygodnika Powszechnego”, choć wyjątkowym jest tak naprawdę każdy dodatek, bo poruszają tematy warte poruszenia, pokazują sprawy do przemyślenia i dają odpowiedzi na pytania, które chcemy zadawać. Dodatki są częścią projektów specjalnych Redakcji. Biorą w nich udział zazwyczaj ci redaktorzy, którzy interesują się daną tematyką, mają odpowiednią wiedzę.

“Tygodnik” to praca zespołowa powiedziały przedstawicielki Działu Projektów Specjalnych: Maja Kuczmińska, Marta Filipiuk- Michniewicz i Anna Dziurdzikowska. Zwróciły uwagę na stały wkład pracy w te projekty Ani Pietrzykowskiej, której wieloletnie doświadczenie i kontakty są bezcenne, Mateusza Gawrona czy goszczonych już przez nas wcześniej: Patryka Stanika i Moniki Ochędowskiej.

Tę wspólnotowość działania już znamy, po tych kilkunastu spotkaniach z ludźmi “Tygodnika”, jakie odbyliśmy w ramach Rozmów na 75 lecie.

Dodatki to pomysł z okresu kryzysu, mówiła Maja Kuczmińska, gdy pismo próbowało szukać dodatkowych źródeł finansowania. Jednak główną ideą i motywacją było i jest poszerzanie horyzontów, poszukiwanie nowych tematów i możliwości ich pełniejszego omówienia, pokazanie ciekawych zdarzeń i ludzi.

Promocja to jest złożona i wielowarstwowa sprawa, mówiły nasze rozmówczynie, a wiele działań jest z punku widzenia czytelnika niewidoczne.

Największą wartością pisma jest zawsze to, że jest czytane, przytoczyły słowa ks. Adama Bonieckiego.

 Dodatki i inne projekty promocyjne są ważnym aspektem popularyzatorskim pisma i takimi też są publikowane od 2017 podkasty — pomysł redakcji, realizowany z wielką przyjemnością i dbałością, angażujący wielu redaktorów i pracowników pisma, wrażliwych na ich jakość zarówno merytorycznią jak i techniczną. Są słuchane i lubiane przez stałych czytelników, ale nie tylko, bo wszystkie projekty specjalne są ogólnodostępne.

Podkasty to nagrania w formie krótkich wykładów, opowiastek lub rozmów poruszających tematykę z zakresu kultury, sztuki, nauki jak aspektów życia społecznego, poznawania konkretnych ludzi.

W tej rozmowie chcieliśmy specjalną uwagę skierować na najnowszy projekt specjalny i związany z nim dodatek „Chwalcie łąki”. Jest to akcja, która powinna dotrzeć do jak najszersze grona ludzi, powiedziała Marta Filipiuk. Powinien być czymś, co nas połączy na przekór izolacji wynikającej z pandemii i pomimo trudnej sytuacji społecznej, w jakiej się znajdujemy. Łąka jest ponad to wszystko, łąka jest, może być, wspólna. Stwórzmy mapę Polski usianą naszymi łąkami. Tak widzą to pomysłodawcy tego projektu. Klubom, które włączają się w akcję obiecała pomóc Ania Dziurdzikowska, do której można się zgłaszać po dodatkowe informacje i nasiona. Ważne jest, aby akcja miała jak największy zasięg.

 

Pomysł Łąki wykiełkował jakiś czas temu, znalazł się wspaniały partner  – Fundacja Łąka ( https://laka.org.pl  oraz https://panilaka.pl), która dostarczyła nasiona. Te piękne grzechoczące i pachnące saszetki dołączone do dodatku “Chwalcie łąki” to ich zasługa!  Ale nie tylko, bo przede wszystkim wspierali pomysł swoją rzetelną wiedzą, zainteresowaniem i pasją, na której ta Fundacja jest zbudowane. Warto ją wspierać. Promują wartości bliskie Tygodnikowi,  szacunek do natury, dbałość o przyrodę i wspólnotowe myślenie.

W dalszej części spotkania rozmawialiśmy o tym jak promować “Łąkę Powszechną”, jakie mamy łąki wokół siebie, co jest chwastem a co kwiatem i gdzie rośliny mają „prawo” rosnąć. I jeszcze o tym, jak owady pokazują nam co jest ważne oraz o tym, czy i kiedy możemy ingerować w naturę. I jak ingerować, by nie działać na jej szkodę.

Póki co, siejmy!

Instrukcja wysiewania dla początkujących jest na stronie https://www.facebook.com/TygodnikPowszechny/videos/650065469057834/

 

 

 

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!