Wsłuchany w mowę ziemi

Nasz wspólny dom
Redakcja

Wsłuchany w mowę ziemi. Gospodarowanie to służba

“[…] Nie można również traktować ziemi, jakby była narzędziem, a więc jakąś fabryką „produkującą żywność”. Ziemia nie produkuje, ziemia rodzi. […] Ziemia ma sama z siebie zdolność rodzenia „ziemiopłodów”. Ona nie może się zużyć. Ziemia musi przynosić plon każdej jesieni. Człowiek musi pomóc ziemi, aby rodziła lepiej i więcej, by

Czytaj więcej »
Nasz wspólny dom
Redakcja

Wsłuchany w mowę ziemi. Kicora, Kicora…

„(…) Kicora, Kicora… Kicora w zimie – nie wiem, cyście widzieli? Moi drodzy, zaspy na niej okrutne, smyrecki w lodzie, a wiater, kie tamtędy przyjdzie, to ni ma tak, coby był sum, ale jest ino taki trzask pomiędzy smyrekami. Ej, trzescy Kicora w zimie! Ale trzescom casym i góralskie duse

Czytaj więcej »
Aktualności
Redakcja

Wsłuchany w mowę ziemi. Mnie hań niebo, ka srerce

„(…) Moi drodzy! Jest to sprawa dlo nos niesłychanej wagi! Dziś Polska ceko na wzajemne   p o r o z u m i e n i e . Na to, zeby sie ludzie lepiej, głębiej zrozumieć mogli. Sąsiad ze sąsiadem.  Ludzie o rozmaitej przeszłości, ale przecie jednakiej przysłości – bo

Czytaj więcej »
Nasz wspólny dom
Redakcja

Wsłuchany w mowę ziemi. Wyzwalanie piękna

Wyzwalanie piękna       „(…) Czy przyroda nie dokonuje codziennie i sama z siebie wielkiego wyzwolenia piękna? Czy nie świadczy o swej bezinteresowności? Czy w samym bycie przyrody nie odsłania się więc „coś”, co jest „poza bytem i niebytem”? Jeśli przyjąć, że piękno jest transcendensem, to każde uobecnienie piękna w przyrodzie powinno

Czytaj więcej »
Nasz wspólny dom
Redakcja

Wsłuchany w mowę ziemi. Nasa ziem

Nasa ziem “(…) Przybacujem se, ze przed kieloma rokami Ociec Święty wysiod piyrsy roz na „polskiej ziemi, klęknon i ucałowoł jom. A wtedy przez całom Polske jakby ciarki przesły. Moja ziem, święto ziem… Patrzem tu na Wos, starych i młodych, widzem tych ojców, dziadków, co na tyj ziemi zycie styrali.

Czytaj więcej »
Polecamy
Redakcja

Wsłuchany w mowę ziemi. Boski kamień

Boski kamień (…) Jest w Piśmie świętym księga, co jom nazywali Księgom Mądrości. A w totej księdze jest napisane tak: „Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa”. Mądrość. Mądrość jest jak węgielny Boski kamień. Na tym kamieniu stoi ziemia. Mądrość to jest ślad Boga na ziemi. Trza umieć cytać

Czytaj więcej »
Dział redaguje:
Łąka powszechna w Klubach “TP”: