Nasz wspólny dom

Nasz wspólny dom… wokół Laudato si’

W 5 rocznicę ogłoszenia Encykliki Laudato si’ otwieramy na portalu Klubów „Tygodnika Powszechnego” nowy dział Nasz wspólny dom poświęcony refleksji i trosce o stworzenie. W tradycji judeochrześcijańskiej „stworzenie” to znacznie więcej niż „natura”, ponieważ związane jest z Bożym planem miłości, gdzie każda istota ma wartość i znaczenie. Natura jest często traktowana jako system poznawany, analizowany i zarządzany, podczas gdy stworzenie można zrozumieć tylko jako dar, który pochodzi z otwartej dłoni Ojca nas wszystkich, jako rzeczywistość oświetlona miłością, wzywającą nas do powszechnej komunii.” (LS 76). Jesteśmy ważną częścią i gospodarzem stworzenia.

Zapraszam do pisania w nowym dziale o sprawach środowiska, o pięknie świata, o tym, co kto robi, aby wszystkim dobrze żyło się we wspólnym domu? Będziemy się zastanawiać, dlaczego nie wszyscy katolicy idą za apelami papieża Franciszka? Co robimy w tej sprawie my – Kościół? Czego wymaga od nas w tym względzie nasza wiara? Jest tyle spraw, już tyle wiedzy, tyle kolorów, tyle uczuć!

Zapraszamy do kontaktu mailowego: redakcja@klubtygodnika.pl


Najnowsze artykuły:

Nasz wspólny dom
Redakcja

Wsłuchany w mowę ziemi. Gospodarowanie to służba

“[…] Nie można również traktować ziemi, jakby była narzędziem, a więc jakąś fabryką „produkującą żywność”. Ziemia nie produkuje, ziemia rodzi. […] Ziemia ma sama z siebie zdolność rodzenia „ziemiopłodów”. Ona

Czytaj więcej »
Nasz wspólny dom
Barbara Niedźwiedzka

Wrzesień – Czas dla Stworzenia

Wrzesień to Czas dla Stworzenia. Czas szczególnej refleksji i modlitw za Ziemię, za wszystko, co na niej żyje, modlitw w intencji ochrony stworzonego przez Boga świata. Ten wrzesień jest specjalny.

Czytaj więcej »